• Regenvorhersage Europa
  • Temperaturvorhersage Europa
  • European rainradar
  • Satellite Europe

Weather afghanistan Nimruz Asia


  Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Nimruz
Šadikhan
Šaghasi
Šah-bek
Šahgul
Šarif- hasankhan
Šer’ alikhan
Šer’Alikhan
Šerahmadkhan
Šermalang
Šermohd
Šermohd Gholami
Šora’i
‘Abd ol
‘Abd ol ‘Aziz
‘Abd ol ‘Aziz Khan
‘Abd ol Karim
‘Abd ol Majid Khan
‘Abd ol Samad Khan
‘Abd ol Z¸aher
‘Abd os Samad Khan
‘Abd ul Samad Khan
‘Alim Khan
‘Idokhan
A‘z¸am Khan
Abd ol Samad Khan
Akhundi
Alaqadar Mohd-šarif
Alaqadari Khašrod
Amir Bonyad
Anvar
Anvar Khan
Ashkinak
Asl-e Pir Kondar
Asle Chakhansur
Asparan
Aydu Khan
Badinkhan
Bagh-e Sabz
Baghak-e Bala
Bala Sar
Baluch Khan
Baluckhan
Bandar-e Jonubi
Bandar-e Shomali
Bandar-e Vasati
Bandar-i-Kamal Khan
Bandare Šamali
Barekzay
Barici
Bibarg
Bibi Naznandi
Binares
Borhan Khan
Bowrkham
Cahbalg
Cahkerta
Cahmawla
Carkhgawake Pa’in
Cehelghatu
Chah Mowla
Chah-e Kerteh
Chahar Borjak
Chahar Gavak
Chahbalg
Chakansur
Chakhansur
Char Borjak
Charkh Gavak
Charkh Gavak-e Bala
Charkh Gavak-e Pa’in
Chehargawar
Chehel Ghatu
Chigini
Chigini Deh
Chigini Mirabad
Cigini
Cigini ’Abdul Hakim
Cigini Deh
Cigini Mir Abad
Da’ud šah
Daštol
Dadkhoda
Dah Mardah
Dahaneh Ghar
Darweš
Dashtul
Davud Shah
Deh Kohkan
Deh Kuch
Deh Manai
Deh Manay
Deh Niaz Muhammad
Deh Yek-e Bala
Deh Yek-e Pa’in
Deh-e ‘Alambardar
Deh-e Afghanha
Deh-e Kadileh
Deh-e Kuhkan
Deh-e Mazar
Deh-e Nader
Dewalak
Divalak
Domboli Bala
Domboli Pa’in
Dowmoli
Dumuli
Erindaz
Eshkanak
Gargah
Gekan
Ghaws ed Din
Gholamrasul
Ghows¯ od Din
Gikan
Gol Khan
Gulkhan
Gur Ab
Gyabanak
H_aji Amir
H_aji Aqakhan
H_aji khangul
H_aji La‘lkhan
H_aji Malang
H_aji-gholam H_asan
H_ajimalang
H_amamak
Habibullahkhan
Haji Šamsuddin
Haji Darweš
Haji Kucal
Hajji Shamsuddin
Haybat
Irandaz
Is¯kanak
Isá Khan
Ja-i-Darg
Ja-ye Darq
Jaroki
Jaruki
Jawain
Joveyn
Joye Daku
Joye Naw
Juwain
Juy-e Daku
Juy-e Now
Juy-ye Now
Kacoli
Kadah
Kadeh
Kala-i-Afzal
Kala-i-Fath
Kalabzi
Kalate Kamal Khan
Kamal Khan Bandar
Kandul
Karim Koshteh
Karim-e Koshteh
Karimdadzay
Karimdadzi
Karimkoshta
Karnayi
Karudi
Kawdagaz
Kešt
Kesht
Khalifa Molla Rasul
Khalifa Mulla Rasul
Khalifa-jum‘akhan
Khalifeh Jom‘eh Khan
Khalifeh Molla Qader
Khalifeh Molla Rasul
Khalifeh Naz¸ar
Khalifeh Naz¸ar Khan
Khaneh-ye Dad-e Khoda
Kharaba-i-Sya Khana
Kharabeh-ye Siah Khaneh
Khas¯
Khash
Khash Rud
Khashrowd
Khele Mohammad Hašim Khan Bala
Khele Mohammad Hašim Khan Pa’in
Khisht
Khodaydad
Khoshabad
Khvajeh ‘Aziz
Khvajeh Laghi
Khvajeh Sarjuy
Khvajeh-Sarjoy
Khvoshabad
Khwaja ‘Aziz
Khwaja Laghi
Khwaja-rošna’i
Kichi
Kici
Kila-i-Fateh
Kila-i-Kang
Kohgah
Kolukhi
Konawe Sokhta
Kosheh
Kotalak
Kowtalak
Kuh Gah
Kunab-e Sukhteh
Kus¯a
Laše Jowayn
Laftan
Lakari
Las¯e Jowayn
Las¯o-joayn
Lash
Lash Jovayn
Lash-e Joveyn
Lesaw
Lopak
Lowkhi
Lowndu
Loy Radzay
Lukhi
Lulangi
Luy Radzay
Maši
Malmal Sar
Malocan
Maluchan
Mamur Jom‘eh Khan
Mana‘i
Mavali
Mehrab
Menar
Mianrudi
Mil-e Kurki
Mingal
Mir ‘Ali Khan
Mir Del
Mirza Abu Bakr
Mo‘aven
Mo‘awen
Mohd Ayub Mirawbaši
Mohd Hašem
Mohd-šarif
Molla Bohlul
Molla Jamal
Molla Musá
Molla Rasul
Molla Shirdel
Molla Teymur
Mostafá
Mulla Šerdel
Mulla Bahlol
Mulla Jamal
Mulla Musa
Na‘elaj
Nasir Bala
Nasir Pa’in
Navabkhan-e Sabz Gazi
Naz¸ar Khan Danno
Palalak
Panj Deh
Parkha-i-Bala
Parkheh-ye Bala
Parkheh-ye Pa’in
Pashmikeh
Pir Kondar
Pir Konder
Pir Kund
Pir Kundil
Pir-e Kondel
Pir-i-Kundil
Pirah Sabz
Piruza’i
Piruzeh’i
Posht-e Dasht
Pušte Dašt
Pulalak
Pusht-i-Hasan
Qader
Qal‘a-i-Amir
Qal‘eh Afzal
Qal‘eh Chah
Qal‘eh Kang
Qal‘eh-ye Chakhansur
Qal‘eh-ye Amir
Qal‘eh-ye Av Khar
Qal’a-i-Naw
Qal’chi-Kang
Qal’eh-i-Fateh
Qala Awkhar
Qala-i-Afzal
Qala-i-Fateh
Qala-i-Kang
Qala-ye Padshah
Qale Kang
Qamar od Din Nikeh
Qareh-ye Alikhan
Qaryeh-e Godri-ye Bala
Qaryeh-e Godri-ye Pa’in
Qaryeh-e Mad-e Khan
Qaryeh-ye ‘Alikhan
Qaryeh-ye Amir
Qaryeh-ye Mirza
Qila-i-Kang
Quc
Ra’is Jom‘eh Khan
Ra’is Jum‘akhan
Rošanzi
Robat-e Ja‘li
Rode Kuhna
Rostam
Rowden
Rowshanzi
Rowteh
Rud-e Kohneh
Rudbar
S¯es¯aba
Sabz Gazi
Sabzgazi
Saliyan
Sardar Ebrahim
Sardarha
Sarfaraze Khvashi
Sarmo‘alem
Sayd ’Abdulghafuršah
Sayed Ebrahim Šah
Sayede Darrahe Šah
Sayyed ‘Abd ol Ghafur Shah
Seyf od Din
Seyyed Ebrahim Shah
Seyyed Gholam
Seyyed Gholam ‘Abd ol
Seyyed-e Darreh-ye Shah
Shaghasi
Shah Beyk
Shahgol
Shaqis
Shesh Abeh
Shesh Aveh
Sheshaba
Shir ‘Ali Khan
Shir Malang
Shir Matang
Shishawa
Shorai’i
Showra’i
Siah Dasi
Sistan
Sufi Daro
Surborut
Tahana-i-Barici
Tahana-i-Makaki
Tahana-i-Meškuši
Tahana-i-Tapa-i- Kharan
Tahana-i-Tela’i
Tahaneh-ye Asparan
Tahaneh-ye Makaki
Tahaneh-ye Mishkoshi
Tahaneh-ye Tala’i
Tahaneh-ye Tappeh-ye Kharan
Tofangca
Tofangcheh
Yosuf
Yusef
Yusof
Zaranas
Zaranj
Zhazang
Ziarat-i-Amran
Ziarat-i-Hadira
Ziarat-i-Sultan
Ziyarat-i-Sultan