• Regenvorhersage Europa
  • Temperaturvorhersage Europa
  • European rainradar
  • Satellite Europe

Weather afghanistan Nangarhar Asia


  Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Nangarhar
Ša Kote
Šašakhel
Šaškhel
Šabay
Šadibayk
Šadle Kala
Šaghali
Šahi Kot
Šahnaw
Šahzada Kac
Šakeryan
Šakhmaydan
Šamšapur
Šamšapure Pa’in
Šamir
Šanšobay
Šanawar
Šaqolkhel
Šaraway
Šarkanay
Šarki Kala
Šatlaw
Šatori
Šawe
Šawkanay
Šayesta Bare
Šegay
Šekh ’Ališer Baba
Šekh Mesri
Šemol
Šergar
Šewa
Šin Šobay
Šinwari
Šinwaro Loya
Širindel Kalay
Šna Kanda
Šoda
Šokyali
Šolana
Šolet Naw
Šolgar
Šondawona Khune
Šorlakhel
Šorokhel
Šorongay
Špola
Šubdyani
Žay Kalay
Žay Sar
Žer Gad
Žera Ghar
Žeray
‘Alam Kac
‘Alam Kach
‘Alambegkhel
‘Alambeygkheyl
‘Aligol
‘Aligul
‘Alikheyl
‘Alikoh
‘Alikuh
‘Alishir
‘Atakhan Kalay
‘Azizkhan Kalay
‘Omar Khan Kalay
‘Omar Seyyed Kalay
Aškhel
Abd’yan
Abdurrakhmani
Abdyan
Achin-Ulusvali
Acin
Acin Oluswali
Adadkheyl
Adadkheyl’
Adesakhib
Aghzo Kalay
Agzukalay
Ahargar
Akakheyl
Akhmedikalay
Akhundzadagan
Akhunzada-Kalay
Akhunzadagan
Akhvondzadegan
Akramkheyl’
Al’yakheyl’
Alambekkheyl’
Alamkach
Alefkheyl
Alekza’i
Ališer
Aligul’
Alikokh
Alikzay
Alyakhel
Alyakheyl
Ambarkhana
Ambarkhaneh
Ambarmela
Amir Kala Galaw
Amirkala-Galau
Anarbag
Anarbagh
Anargar
Anarkheyl
Anarutangay
Anbar Milah
Angur Kala
Angurkala
Angurtak
Anikhankhel
Anikhankheyl
Anikhankheyl’
Arabkhel
Aram Kheyl
Arandukalay
Aratuna
Aratunah
Arbab Kalay
Arbabkalay
Arbalan
Arbapan
Asadkheyl
Asadkheyl’
Ashkhel
Ashkheyl
Ashkheyl’
Asman Bandeh
Asmanibanda
Aspando Kats
Atakhankalay
Audal’khune
Auday
Azizkhankalay
Baba Lamatek
Babakerkheyl
Babakirkheyl’
Babalamatik
Babi Kac
Babi Kach
Babikach
Baca Kalay
Bacha Kalay
Bachakalay
Bacheh Kalay
Badarkheyl
Badarkheyl’
Badinkalay
Bagdara
Bagh-e Bawlay
Baghdarreh
Baghica
Baghvanay
Baghwanay
Bagvanay
Bahram Khan Kili
Bahramkheyl
Bakhram-Khan-Kili
Bakhramkheyl’
Bala Bagh
Bala Bagh Mantaqah
Balakaca
Balakacha
Balakachah
Balalkhel
Baluchkalay
Bamat Kandaw
Bamatkandav
Bamba Kot
Bambah Kowt
Bambakot
Bamokhel
Bamokheyl’
Bamukheyl
Band’yan
Banda-i-Qadzya Welayati
Bandaazim
Bandaii-Bemaran
Bandar Kholeh
Bandarkhula
Bandayi-Kaz’ya
Bandeh ‘Az¸im
Bandeh-ye Bimaran
Banduk
Bandzhani
Bangav
Bangzar
Bar Šilam
Bar Ašpan
Bar Arghac
Bar Arghach
Bar Ashpan
Bar Bangašer
Bar Bangasher
Bar Kaškot
Bar Kašmund
Bar Kalakheyl
Bar Khakowkheyl
Bar Mirzakheyl
Bar Shilam
Bar-Argach
Bar-Ashpan
Bar-Chaparay
Bar-Kalakheyl’
Bar-Kashkot
Bar-Kashmund
Bar-Mirzakheyl’
Bar-Shilam
Bar-Singani
Bara-Kulala
Bara-Ogaray
Barah Kheyl
Barah Kolalah
Barah Owgaray
Barankheyl’
Barbangasher
Bareh Kheyl
Barikab
Barikav
Barina
Barinah
Barkakokheyl’
Barkakrak
Baro Kalay
Barukalay
Basavul’
Basawul
Bati Kowt
Batikot
Bavarguan
Bawar Ghoand
Bazar-e Ka’i
Bazarak
Bazetkhel
Bazetkheyl
Baziskhel
Baziskhel’
Baziskheyl
Bazitkheyl’
Bedalam
Bedarah
Bekhzadkheyl’
Beland Ghar
Belizadkheyl
Betani Tangay
Betanigangay
Bišpolaq
Bilah
Bilandgar
Binigah
Binigakh
Bish Bolagh
Bishpulad
Boday Now
Boday-naw
Borhanod Din Kushkaki
Borhanoddin
Bowtay
Budalam
Buday-Nau
Burhanuddin
Burhanuddin Kuškaki
Burkhanuddin-Kushkaki
Butkhakay
Caci Kala
Caharbaghe Safa
Caharmasa
Caharqal’a
Cahartut
Caknawri
Cakyan
Camcay
Camya
Canargay
Capryar
Carwazgay
Cawk
Cawna
Cendalay
Chachi Kala
Chaharbagh-e Safa
Chahardeh
Chahargal‘a
Chahartut
Chak’yan
Chakharbagi-Safa
Chakharmasa
Chakhartut
Chaknauri
Chaknawri
Chakyan
Cham’ya
Chamchay
Chamya
Chanargay
Chanarmasa
Chanarmasah
Chaparhar
Chaperhar
Chaprahar
Chapriar
Charvazgay
Charwazgay
Chawk
Chawnah
Chenar Kalay
Chendalay
Chichikala
Chine Kala
Chini-Kala
Choragali
Chorchang
Chowrchang
Chunakach
Churagali
Cobi
Coragali
Corcang
Corchang
Cuna Kac
Cuna Kach
Dabar-Nau
Dag Kalay
Dag-e Gholamkhan
Dag’yan
Dagi-Gulyamkhan
Dagkalay
Dago Mena
Dago Menah
Dagumena
Dagyan
Damankalay
Damgal
Damgal Kholeh
Damgal’
Damgal’khula
Dand-Sakhibzadagan
Darabgay
Darbakheyl’
Darbanak
Darranur
Darreh-ye Nur
Darunta
Daruntah
Darvazagay
Darvazehgêy
Daulatkhan-Kala
Daunay
Davani
Dawnay
Dawzi
Deh Bala
Deh-e Ghazi
Deh-ye Ghazi
Deh-ye Tar
Dehi Ghar
Dehvalid
Dekhbalu
Dekhch-bala
Dekhi-Bala
Dekhi-Gazi
Dekhi-Tar
Dekhigar
Dekhvalid
Demano China
Demano Chinah
Demano Cina
Didavan
Didawan
Digaz
Dimanuchina
Djelalabad
Došah
Dobanday
Dobilah
Dodagae
Dodagai
Dorbaba
Doshah
Dostikheyl’
Dowdagae
Dowlatkhan Kala
Dowlatzi
Drabo Žawar
Drabo Zhawar
Drabuzavar
Drechinegar
Duavi
Duavu
Dubanday
Dubanday-Mena
Dubandaykhuli-Mena
Dubila
Dud-rig
Dudreg
Dur Baba
Dustikheyl
Duzalakhel
Duzalakheyl
Duzalakheyl’
Dvanaz’yanu-Khula
Dwah Nazyano Kholeh
Dzhabagai
Dzhabay
Dzhabekh
Dzhamal’kala
Dzhamali
Dzhamalkheyl’
Dzhanbazkheyl’
Dzhangal’kay
Dzhangal’yan
Dzhanshagal’
Dzhanzhapur
Dzhavara
Dzhelalabad
Dzholagan
Dzholozi
Dzhuvargar
Enjaray
Espand-e Kach Ruyeh
Fatamena
Fateh Šarkay
Fateh Mena
Fateh Menah
Fatekhsharkay
Fatikhabad
Fato Kac
Fazakalay
Fazluddin
Fetokach
Gacaw
Gachab
Gachau
Gachaw
Gadal
Gadal’
Gadzhana
Gaj’anah
Gal’dzh’yan
Gal’mukach
Gambel
Gambel’
Gandacašma
Gandzhakheyl’
Gangakhel
Gangakheyl
Gangakheyl’
Ganjakhel
Ganjeh Kheyl
Garae
Gargo Menah
Gargumena
Garkala
Garuchina
Gati Mena
Gati Menah
Gatimena
Gaumeshbela
Gav Darreh
Gavardzhan
Gavay
Gavmish Belah
Gavpur
Gawarjan
Gaway
Gawmeš Bela
Gawmesh Bela
Gazaz
Gazikalay
Gek
Geratek
Gerd Aveh
Gerdaba
Gerdabah
Gerdav
Gerdi
Gerdi Kac
Ghadzabi
Ghalay
Ghaljian
Ghaljyan
Ghalmo Kac
Ghalmo Kats
Ghani Khel
Ghani Kheyl
Ghar-e Kala
Gharo China
Gharo Chinah
Gharo Chineh
Gharo Cina
Ghat Sar
Ghaughiza
Ghawghiza
Ghazi Kalay
Ghoštara
Ghoshtara
Ghowrizi
Ghurabad
Ghushtara
Ghushtarah
Ghwagazay
Gidare
Girdaba
Girdikach
Gošta
Goštal
Goc
Godalay
Golokhel
Golowkheyl
Golshah Kalay
Gor’yak
Goranda
Gorizi
Gorkhal
Gorkoziarat
Goshtal
Goshtal’
Goshtara
Goshteh
Gowshtah
Grebava
Grebawa
Grebawah
Guch
Gudalay
Gul’dag
Gul’shakhkalay
Gulšah Kalay
Gula’i
Guldag
Gulokheyl’
Gulshah Kalay
Gund’yani
Gundyani
Gurem
Gurguray
Gushtal
Hašemkhel
Hashem Kheyl
Hashemkhel
Hashemkheyl
Hasim Khel
Haska Mena
Haskah Menah
Hazarnav
Hezar Bandeh
Hezarnaw
Hojum
Iangay
Indzharay
Jabagae
Jabay
Jabeh
Jalakot
Jalal-Kut
Jalalkoat
Jalalkot
Jamal Kakaran
Jamal Kala
Jamalkheyl
Janšagal
Janbazkhel
Janbazkheyl
Jangalkay
Jangalyan
Janshagal
Jelalabad
Jolagan
Jolozi
Jowargar
Jowlagan
Jowlowzi
Ka’i
Kaškot
Kabolyan
Kabul’yan
Kacar
Kacharah
Kachukhune
Kachumena
Kaco Khune
Kaco Mena
Kacu
Kadamay-Petaveday
Kadirkhanbanda
Kafarkheyl
Kafarkheyl’
Kagd
Kakal aw Bajawri
Kakal’-av-Badzhauri
Kaki Kalay
Kakikalay
Kal’garokalay
Kala-Mirzaakhmedkhan
Kalaabdulla
Kalaafandi
Kalaakhund
Kalaallakhnazar
Kalaatik
Kaladzhat
Kalajat
Kalakhadzhi-Sakhib
Kalakhindu
Kalam’yagan
Kalamaslakh
Kalamukamkhan
Kalanau
Kalanurkhan
Kalarani
Kalasalim
Kalashakhi
Kalavadud
Kalayi-Atik
Kalayi-Umar
Kalaymirdzhi
Kale-Nau
Kalikhel
Kalikheyl
Kalikheyl’
Kalokhel
Kalokheyl’
Kalowkheyl
Kam Baru
Kam Dakka
Kam Papin
Kamah Termay
Kamar Gharah
Kamargara
Kamarkay
Kamarsar
Kamatermay
Kamdakka
Kameh
Kameh La‘l Purah
Kamikhel
Kamikheyl
Kamikheyl’
Kamkay Kalay
Kamkay Khaybar
Kamkaykhaybar
Kamlaykalay
Kampapin
Kandahari
Kandavkala
Kandaw Kala
Kandi Bagh
Kandibag
Kar’yan-Akhundzadagan
Kara-Nakibsakhib
Karezi-Akhunzadagan
Karezi-Kabir
Karigar
Karim Kheyl
Karimkheyl
Karimkheyl’
Kariz Akhvondzadegan
Kariz-e Akhundzadagan
Kariz-e Kabir
Karokhel
Karokheyl’
Kartatut
Karvanda
Karvandeh
Kasabkalay
Kashkot
Kashkowt
Katah Sang
Katapur
Kateli
Katragay
Katso Khuni
Katso Menah
Katsu
Kavah
Kayumkheyl’
Kazhah
Kerker Dand
Kh’yal’gul’
Kh’yanukalay
Khaca Chinga
Khaca Cinga
Khachachinga
Khadakheyl’
Khadarkhani
Khadzh’yan
Khadzhikhanif-Kalay
Khafizan
Khakimabad
Khal’ma
Khalimkheyl’
Khalimmama-Kalay
Khanami Kote
Khanamikote
Khanano Kalay
Khananukalay
Khandzhar
Khanomi Kuti
Kharavay
Kharkanay
Kharkani Kalay
Kharkanikalay
Kharvale
Kharvali
Khas Kamah
Khasa Kama
Khasakama
Khasankach
Khashimkheyl’
Khaskamena
Khate
Khatsa Chingah
Khauri
Khavaran
Khawraizai
Khayši
Khayshi
Khazarbanda
Khazarnau
Khazha
Khazratan
Khengay
Khermane
Khetgay
Khialgol
Khindrani
Khirmane
Khodzha-Umar
Khogakhel
Khogakheyl’
Khogay
Khole Mena
Khole Menah
Khomarkhel
Khomarkheyl
Khowgiani
Khozakhel
Khozakheyl
Khuga Kheyl
Khugakhel
Khugakhol
Khugay
Khushgumbad
Khuyazo Kalay
Khuyazukalay
Khuzakheyl’
Khvajeh ‘Omar
Khvazakheyl’
Khvorak
Khvosh Gonbad
Khwaja Omar
Khwazakhel
Khwazakheyl
Khyalgul
Khyano Kalay
Kilaghu
Kilagu
Kilokas
Kilowkas
Kilukas
Kirkirdand
Kochiano Kalay
Kochianukalay
Kocian
Kociano Kalay
Kokhel
Kokkhel
Kokkheyl’
Kolalah
Kolalaha
Kolali
Komand
Konatir
Korugh Menah
Kotagae
Kotaval’
Kotawal
Kotga
Kowmand
Kowtawal
Kowtgah
Kowti
Krapay Kala
Krapaykala
Kuštawal
Kucian
Kudi Kheyl
Kudikheyl’
Kudrat Kalay
Kugakheyl’
Kukhel
Kunater
Kundalam
Kurogmena
Kushtaval’
Kushtawal
Kutagae
Kutagay
Kuyakan
Kuz Arghac
Kuz Bangašer
Kuz Bangasher
Kuz Bengashir
Kuz Kakokhel
Kuz Kakowkheyl
Kuz Kalakhel
Kuz Kalakheyl
Kuz Konar
Kuz Mirzakheyl
Kuz-Argach
Kuz-Chaparay
Kuz-Kalakheyl’
Kuz-Mirzakheyl’
Kuza Bela
Kuza Ogaray
Kuza-Bela
Kuza-Gudara
Kuza-Ogaray
Kuzah Bilah
Kuzah Godarah
Kuzah Owgaray
Kuzbangasher
Kuzkakokheyl’
L‘al Pureh
L’varga
La‘l Purah
La‘lpur
Lacapur
Lachapur
Ladabag
Ladzhgan
Ladzhgar
Laghar Juy
Laghay
Laghman Kala
Lagmankala
Lagurdzhi
Lahuri
Lajgar
Lakhuri
Laki Kala
Lakikala
Lakka Tigga
Lakkah Tiggah
Lal’ma
Lalmah
Lamatak
Lamatek
Lamatik
Lamkanda
Landa Boc
Landa Boch
Landaboch
Landah Bowch
Landan
Landikhel
Landikheyl
Landikheyl’
Langarkheyl
Langarkheyl’
Larmanday Kholeh
Larmandaykhula
Lavangpur
Laya-Zhaka
Lentaurak
Loe Dakka
Logdara
Lokhay
Lontawrak
Lowghdarreh
Lowhan
Lowlan
Lowntawrak
Lowy Kalay
Lowy Tangay
Lowyah Dakah
Lowyah Dakkah
Loy-Tangay
Loya Daka
Loya-Termay
Loz-Dakka
Lukhay
Lwarga
Lwargah
M’yagan
M’yasakhibkalay
Macgandol
Machgandol’
Machgandul
Madi Kac
Madi Kats
Madikach
Makranay
Malek ‘Asheq
Malek ‘Az¸im Kala
Malek ’Ašeq
Malek Bela
Malek Bilah
Malek Kala
Malek Qias Kalay
Malek Qyas Kalay
Malewe Kala
Malewe Kalay
Malikashik
Malikazim-Kala
Malikbela
Malikk’yaskalay
Malikkala
Malivekala
Malivekalai
Mamakheyl
Mandakorak
Mandakurak
Mankay
Mansur Kala
Mansurkala
Manzuni
Marchukhune
Marco Khune
Maro China
Maro Chinah
Maro Cina
Marokh
Marsengay
Marsingay
Maruchina
Mastikhel
Mastikheyl
Mastikheyl’
Mastokhel
Mastokheyl’
Mastowkheyl
Mawrah
Maydankanay
Mešwani
Memla
Memlah
Memlak
Mergha
Merkekheyl
Merkekheyl’
Merzayan
Meshvani
Meshwani
Metrani
Meydan Kanay
Miagan
Miaganukalay
Mikhrabad
Mimlak
Mirgadkheyl
Mirgadkheyl’
Mirza Jahangir
Mirza-Dzhakhangir
Mitrani
Miz Ghar
Mizgar
Mogholkheyl
Mohmand Darrah
Mohmand Darreh-ye Woluswali
Molakheyl’
Molayempur
Molla Golamir Kalay
Molla Pirdust Kalay
Morchal
Morchal Kalay
Most Baluli
Mosta‘li
Mozakhan
Mudzhaviran
Muhmand Darrah-ye Woluswali
Mujawiran
Mukhabatkalay
Mukhammadkhuseyn-Mena
Mukhmanddarra-Vulusvali
Mulla-Gulyamir-Kalay
Mullapirdost Kalay
Munda Cenar
Mundachinar
Mundah Chenar
Mundakheyl
Mundakheyl’
Murcal
Murchal
Murchal’
Murgi
Musta’li
Mustali
Muzakhan
Muzdakay
Myagano Kalay
Naštarkay
Nabo Kala
Nabukala
Nader Shah Kowt
Naderšah Kot
Nadirshakhikot
Nadzh’yankala
Nadzharan
Naghrak
Nahr-e Shahi
Nahre Šahi
Najjaran
Najyan Kala
Nakata Khola
Nakata Mena
Nakatah Kholah
Nakatah Menah
Nakatakhula
Nakatamena
Nakhri-Shakhi
Nakhtarnaw
Naki Khune
Nakikhuna
Nalava
Nalawa
Nalawah
Nandarkheyl
Nandarkheyl’
Naray Jabeh
Naraydzhaba
Narayoba
Nargosay
Nargusay
Narkhi-Shakhi
Narmasi
Nartah
Naser Kala
Nashtarkay
Nashtarnau
Nasirkala
Naugay
Nave-Kaza
Nawe Kaža
Nawe Kazha
Nawe Kazhah
Nawgay
Naz¸arabad
Nemleh
Nokurkhel
Nokurkheyl
Nukurkheyl’
Nurkhankalay
Oghz
Ogz
Oluswali
Omarsayyedkalay
Owghz
Pašahi Ghar
Pachier Agam
Pachir
Pachir Agam
Pachiro Agam
Pacir
Paciro Agam
Pakha Mena
Pakhah Menah
Pakhamena
Pakhar Koruna
Pakhar Korunah
Pakhel
Pakhey
Pakheyl
Pakheyl’
Palocay
Palosay
Palowchay
Palvaray
Pan Sar Kalay
Panangz’yan
Panangza’i
Panangzai
Panangzyan
Pandzhukhla
Panj Ukhla
Pansarkalay
Parcaw
Parchao
Parchaw
Pardzhina
Parec
Parech
Parich
Parjinah
Pas Kala
Pashahi Ghar
Pashakhigar
Paskala
Paskalah
Pathirai
Payendehkheyl
Peša
Pešdare
Peše Usano Kholeh
Peravur
Perawur
Perzi
Pesh Bulaq
Pesha
Peshah
Peshdare
Peshe Usano Kholeh
Pesheusanu-Khula
Peshpolaq
Petla
Pirakheyl
Pirakheyl’
Pish Darreh
Pishdare
Pol-e Baluli
Porikalay
Poy-Kalay
Pule Baluli
Puršakhel
Puri Kalay
Purshakhel
Purshakheyl
Purshakheyl’
Qadamy Petawe Day
Qaderkhan Bandeh
Qal‘a Šahi
Qal‘a Akhund
Qal‘a Atek
Qal‘a Janan
Qal‘a Maslakh
Qal‘a Moqamkhan
Qal‘a Myagan
Qal‘a S¯ahi
Qal‘a Salim
Qal‘a-i-Atek
Qal‘ah-ye ‘Omar
Qal‘eh Maslakh
Qal‘eh-ye ‘Omar
Qal‘eh-ye Afandi
Qal‘eh-ye Akhund
Qal‘eh-ye Akhvond
Qal‘eh-ye Allah Naz¸ar
Qal‘eh-ye Atek
Qal‘eh-ye Bandeh
Qal‘eh-ye Deh-e Bala
Qal‘eh-ye Haji
Qal‘eh-ye Ma‘ruf
Qal‘eh-ye Merza
Qal‘eh-ye Miagan
Qal‘eh-ye Mirji
Qal‘eh-ye Mirza Ahmad Khan
Qal‘eh-ye Moqamkhan
Qal‘eh-ye Nurkhan
Qal‘eh-ye Rani
Qal‘eh-ye Salim
Qal‘eh-ye Shahi
Qal‘eh-ye Wadud
Qala Akhond
Qala Akund
Qalla-IŠahi
Qasab Kalay
Qassab Kalay
Qayumkhel
Qayumkheyl
Qodrat Kalay
Ramati
Raugay
Rawgay
Reneh
Rowdat
Ruskay
S_h_atlaw
S¯abi
S¯aga
S¯amar Kheyl
Sa‘adatmand
Saadatmand
Sabr-e ‘Olya
Sabri-Sufla
Sabri-Ulia
Sada-i-Šer’ali
Sada-i-sher‘ali
Sadah-ye Shir ‘Ali
Sadayi-Sherali
Safar Qal‘eh
Safarkala
Saidikheyl’
Sakhibgul’
Salamkheyl
Samal’kheyl’
Samalkhel
Samusi
Sanduk
Sanduq
Sang-i-Sarai
Sangar Sarai
Sangar Saray
Sangarsaray
Sanginah
Sangiray
Sar Badali
Sar Dewal
Sar Dival
Sar Miran
Sar Shahi
Saraca
Saracha
Sarachah
Sarbadali
Sardagar
Sardar Ghar
Sareštadari
Sareshtadari
Sareshtehdari
Sargalik
Saristadari
Sarmiran
Sarnilay
Sarvarbag
Sarvaytiza
Sarwak
Sarwar Bagh
Sarway Tiža
Sarway Tizha
Sarway Tizhah
Satanlam
Savat’yan
Savati
Savaydzhangal’
Sawati
Sawatyan
Saway Jangal
Sawzabad
Sayestabare
Seh Ab-e Payan
Sehaw
Sehawe Payan
Sehnaw Kholeh
Semace
Semache
Sematse
Semul
Sengani
Seršahi
Serband
Sershahi Kot
Sershakhi
Setudeh
Seyyedi Kheyl
Shabay
Shabr-e ‘Olya
Shabr-e Soflá
Shadi Bayk
Shadibayk
Shadil’kala
Shadle Kala
Shagah
Shah Kowte
Shahi Kheyl
Shahi Kot
Shahi Kowt
Shahnaw
Shahrshahi
Shahzada Kac
Shahzadeh Kats
Shakerian
Shakhikhel’
Shakhikot
Shakhmaydan
Shakhmeydan
Shakhzadakach
Shakirian
Shakote
Shakul’kheyl’
Shamakhel
Shamakheyl
Shamakheyl’
Shamarkheyl’
Shamsapur
Shamshapur
Shamshapur-e Pa’in
Shamshapuri-Pain
Shanavar
Shanawar
Shandavuna-Khune
Shanshobay
Shanshubay
Shanvari
Shaqokhel
Shaqowkheyl
Sharaway
Sharifkhel
Sharkanay
Sharki Kala
Sharshahi
Shashakhel
Shashakheyl
Shashakheyl’
Shashkhel
Shashkheyl
Shashkheyl’
Shatlau
Shatori
Shatowri
Shaukanay
Shave
Shawe
Shawkanay
Shayesteh Bareh
Shchegay
Shegay
Shekabad
Shekh ‘Alisher Baba
Shekh Mesri
Shekhmarkhel
Sher Shahi
Shergar
Shewah
Sheykh ‘Ali Shir Baba
Sheykh Mar Kheyl
Sheykh Mesri
Sheykh-Alisherbaba
Sheykh-Misri
Sheykhmarkheyl’
Sheyrzad
Sheywah
Shigai
Shigi
Shimol’
Shin Shobay
Shin Shubay
Shinshobay
Shinvaru-Loya
Shinwari
Shinwaro Lowyah
Shinwaro Loya
Shirindel Kalay
Shirindil’kalay
Shiveh
Shna Kala
Shna Kanda
Shnah Kandah
Shnakanda
Shoda
Shok’yali
Shol’gar
Sholana
Sholgar
Sholghar
Shondawona Khune
Shorlakhel
Shorlakheyl’
Shorokhel
Shorongay
Shorow Kheyl
Showdah
Showlet Naw
Showlgar Kalay
Shubd’yan
Shubd’yani
Shubdyani
Shukyali
Shulanah
Shulgar
Shundavonah Khuni
Shurlakheyl
Shurokheyl’
Shurungay
Siahban
Siakhban
Siakhnob
Sikandara
Sikhau
Sikhavi-Payan
Sikhnaukhula
Sikhtoda
Sin Gakha
Sin Gakhah
Singakha
Sipiav
Sipiaw
Sirvak
Slemankheyl’
Soltanpur-e ‘Olya
Soltanpur-e Soflá
Somocay
Somotsay
Sorabkalay
Sorkh Pol
Sorondukalay
Sowlet Naw
Sowtan
Spando Kats
Spandow Kats
Spandukach
Spara
Sparah
Sparavune-Kalay
Sparawune Kalay
Spin Darreh
Spin Jumat
Spina Žay
Spina Tiža
Spina Zhay
Spinah Tizhah
Spinah Zhay
Spinatiza
Spinazay
Spindzhumat
Spinkay Murgay
Spinkaymorgay
Spirekalay
Sre Khawre
Srekhaura
Stazkhan
Sufi-Sakhibkokhi
Sukyali
Sultanpuri-Sufla
Sultanpuri-Ulia
Sumuchay
Sungoray
Sunguray
Sur Gug
Surab Kalay
Surdeval’
Surec
Surgog
Surikheyl’
Surkay Caper
Surkay Tsaper
Surkaychapir
Surmay
Syahban
Ta‘mirat
Tak’ya-Ziaratkalai
Takalay
Takhto Kalay
Takhtukalay
Takya Ziarat-e Kalay
Takyah Ziarat-e Kalay
Talakay
Tamirat
Tangi Kholeh
Tangi Qolleh
Tangi Tokchi
Tangi Tokhci
Tangikhula
Tangitokchi
Tar-Kkham
Tarilay
Tarkhah
Tarnav
Tarochina
Tarun City
Taudachina
Tawda China
Tawda Cina
Tawuskhel
Teray
Terelay
Tiža
Til’yan
Tircanga
Tirchanga
Tizah
Tizai
Toatsobi
Tor Kham Post
Tora China
Tora Cina
Torgul’
Torlala-Kalay
Torraga
Towr Kham
Tsakan
Tsalgaro Kalay
Tsamtsay
Tsaperi
Tsatsobi
Tselah
Tsobi
Tsubi
Tsunah Kach
Tudgay
Tur Kham
Tur Lala Kalay
Tur Ragheh
Turah Chinah
Turgol
Turikheyl
Ulusvali
Umarkhankalay
Usbargara
Usbargarah
Ustakaranu-Kalay
Utkay
Uzbag
Uzbagh
Vachezavare-Khula
Vachkot
Vara-Kalay
Vara-Lalpura
Varu-Kalu
Vaygal’
Vechl’gadkhula
Vigal
Viyala
Vuchnau
Vudikhisar
Vudisar
Vut
Wac Kot
Wace Žaware Kholeh
Wach Kot
Wach Kowt
Wache Zhaware Kholeh
Wara Kalay
Wara Lalpura Cantonment
Warah Kalay
Waro Kalo
Watah
Waygal
Wec Lgad Kholeh
Wech Lgad Kholeh
Weyalah
Wodisar
Wuc Naw
Wuch Naw
Wut
Yaghi Band
Yagiband
Yosuf Kac
Yusof Kats
Yusufkach
Zakhel
Zakheyl
Zakheyl’
Zamerkhel
Zamerkheyl
Zango Kac Khwar
Zangobay
Zangowbay
Zangukachkhvar
Zangza’i
Zangzai
Zaršoy
Zarbaca
Zarbacha
Zarbachah
Zarifkhel
Zarshoy
Zaykalay
Zaysar
Zeray
Zerghalay
Zhay Khalay
Zhay Sar
Zher Gad
Zherah Ghar
Zheray
Ziarat-e Dag
Ziaratdag
Ziragar
Zirgad
Zirgalay
Zor Kala
Zor-Bazar
Zor-Kala
Zor-Khukumati
Zor-Sarakkalay
Zur Bazar
Zur Kala
Zur Sarak Kalay