• Regenvorhersage Europa
  • Temperaturvorhersage Europa
  • European rainradar
  • Realtime satellite Europe

Weather afghanistan Kabol Asia


  Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Kabol
Šahšahid
Šahrara
Šahre Naw
Šakardara
Šamulza’i
Šani Kala
Šarifkhan Kalay
Šemanza’i
Šenwaro Kalay
Šerbazkhel
Šerpur
Šerullah
Šewaki
Šewarkhel
Šinwar
Širab Cah
Šomamzi
Špole Baba
Šumace
‘Ala’ od Din Pa’in
‘Ala’ od Din-e Bala
‘Alamkhan Kala
‘Isákheyl
‘Os¯man Qal‘eh
Abšar-teba
Abdurrakhmankhan-Kala
Abshar Tappeh
Abshartiba
Adam Cheray
Adamcheray
Afšare Bala
Afšare Nanaci
Afshar-e Nanakchi
Afshar-e Nanehchi
Afshari-Bala
Afshari-Nanachi
Agali-Khodzha
Agali-Sheykhu
Aghal-e Shaykh
Aghale Šaykhu
Aghale Khwaja
Aghel-e Khvajeh
Aghel-e Sheykh
Aka-Alishams
Akhsaran
Akhundkheyl
Akhvondkhel
Al’goy
Al’gui
Alamkhankala
Alghoi
Alghu’i
Allahqoli
Allakhkuli
Allauddini-Bala
Allaudini-Pain
Alo Kalay
Alukalay
Alukheyl
Anargay
Andzhiran
Aqa ‘Alishams
Aqa ’Ališams
Arawu
Argandekhi-Pain
Arghande-ye Pa’in
Arghandeh Pain
Arghandeh-ye Bala
Arghandeh-ye Pa’in
Arghandeh-ye Payan
Arkhbelanday
Arkhbelanfay
Arkhbilanday
Asia-ye Bini
Asiab-e Gowdi
Asiayi-Bini
Asiayi-Gudi
Askharan
Asman Qal‘eh
Asmankala
Asmanqal‘a
Asya-i-Bini
Atamkhel
Atamkheyl
Atamkheyl’
Baba Qaškhar
Baba Qashkar
Babakashkhar
Badamkul’
Badamqowl
Badrahi
Badrakhi
Bagariki-Sufla
Bagariki-Ulia
Bagchaseyida
Bagh-e ‘Arefkhan
Bagh-e Tappeh
Baghšadi
Baghareq-e ‘Olya
Baghareq-e Soflá
Baghe Mola
Baghe Tapa
Baghshadi
Bagi-Bala
Bagi-Mulla
Bagi-Talay
Bagkhan
Bagrame
Bagshadi
Bakhtiaran
Bakhtyara
Baki-Savdagar
Bala Arghandeh
Bala Kariz
Balakarez
Balasane Khaldare
Balasani-Khal’dari
Bandikhana
Bandikhaneh
Bandul’
Bangulak
Banikhisar
Bar Bohlulkheyl
Bar Miakhel
Bar Myakhel
Bar-Bakhlol’kheyl’
Bar-M’yakheyl’
Bara-Avdara
Barci
Bardzhay
Bareh Awdarreh
Barjay
Bat Khel
Bat Kheyl
Batkheyl
Baylal’kheyl’
Baylalkhel
Bazar-e Qareh Bagh
Bazari-Karabag
Bazkhel
Bazkheyl’
Bazukhel
Bazukheyl
Bazukheyl’
Behzadi
Bektut
Bekzadi
Bemaru
Beni Hisar
Bezkhel
Bezkheyl
Bibi Mahru
Bibimahro
Bibimakhru
Bigrami
Biktot
Bini Hissar
Bongsio-Dor
Boyaqara
Boynakara
Bozakhel
Bozakheyl
Brakish
Bušti
Bushti
Butkak
Butkhak
Buyehqareh
Buzakheyl’
Cašma-i-Kharuti
Cašma-i-Masti
Cabool
Cahargal’a-i-Wazirabad
Caharrahi Qambar
Cakaray
Calaw
Calwarni
Canakkhel
Candalba’i
Carkhab
Carqal’a
Caubul
Cawki
Cawulkhel
Caylabagh
Cehelsotun
Cenaray
Cendawul
Chahar Dehi
Chahar Qal‘eh-ye Vazirabad
Chahargal’a-i-Wazirabad
Chaharrah-e Qambar
Chaharvazi
Chakaray
Chakharkalayi-Vazirabad
Chakharkul’ba
Chakharsiab
Chal’varni
Chalav
Chalaw
Chalwarni
Chamancharkala
Chanakkhel
Chanakkheyl
Chanakkheyl’
Chandalba’e
Chandalba’i
Char Dehi
Charasia
Charkari
Charqal‘a
Charqal‘eh
Chashmayi-Kharuti
Chashmayi-Masti
Chashmeh-ye Masti
Chavolkheyl
Chavul’kheyl’
Chawki
Chawulkhel
Chawulkheyl
Chaylabag
Chaylabagh
Cheheldukhtaran
Chehelsetun
Chehelsotun
Chendawul
Cheshmeh-ye Kharuti
Cheshmeh-ye Masti
Chikhil’sutun
Chinaray
Chopanbashi
Chuppanbashi
Copanbaši
Daguna
Dagunah
Dahan-e Kari
Dahan-e Kufi
Dahan-e Kuh
Dakhani-Kari
Dakhani-Kokh
Dakhi-Nau
Dakkala
Dakow-ye Bala
Dakow-ye Pa’in
Dakow-ye Payan
Dakoy-Bala
Dakoy-Pain
Dal’vazikalay
Danešmand
Daneshmand
Danishmand
Dar ol Aman
Dar-ul-Fanun
Darrah Kešta
Darrah-ye Afghanha
Darrah-ye Keshta
Darrah-ye Zargar
Darrakishta
Darrayi-Afgankha
Darrazargar
Darreh-ye Afghanha
Darreh-ye Keshtah
Darreh-ye Zargar
Darulaman
Darulfunun
Darvazayi-Lakhuri
Darvazeh-ye Lahuri
Darveshtulak
Darvishtulak
Darweštolak
Darweshtolak
Dastukheyl
Dastukheyl’
Dauzai
Dawza’i
Deh Keypak
Deh Khodaydad
Deh Khudaidad
Deh Mazang
Deh Moradkhan
Deh Mozag
Deh Mozang
Deh Now-ye Farzah
Deh Qalandar
Deh Sabz
Deh Sabz-e Khas
Deh Ya‘qub
Deh-e ‘Arabha
Deh-e Baghale Kuh
Deh-e Biazar
Deh-e Khodeydad
Deh-e Mirafghan
Deh-e Pumbah
Deh-e Rut-Mosali
Deh-e Sabz
Deh-e Ya‘qub
Deh-i-Sabz
Dehalay
Dekh’yakub
Dekh”iykh’ya
Dekhalaka
Dekhdana
Dekhi-Arabkha
Dekhi-Arbab
Dekhi-Bagali-Kokh
Dekhi-Beazar
Dekhi-Khodzha-Khasan
Dekhi-Miana
Dekhi-Mir
Dekhi-Mirafgan
Dekhi-Miran
Dekhi-Pumba
Dekhi-Rotmusali
Dekhi-Suleyman
Dekhi-Yakub
Dekhkalandar
Dekhkepak
Dekhkhudaydad
Dekhmuradkhan
Dekhnau
Dekhnavi-Farza
Dekhsabzi-Khaz
Dodamast
Dogadab
Dopay
Dorkanay
Dowlanah
Dowran Khel
Dowran Kheyl
Dowrkanay
Dozdqowl
Dresarkalay
Dudamast
Duzdkul’
Dvakhula
Dwakholeh
Dzhaganshakh
Dzhalavanan
Dzhanda
Dzhanguzay
Dzhanshkheyl’
Dzharu
Dzhayrais
Dzhigdalay
Dzhikdalay
Dzhoybar
Dzhul’ga
Elyas Khel
Elyas Kheyl
Enjeray
Eslam Qal‘eh
Eslamkot
Eslamkut
Eslamqala
Esma‘ilkheyl
Esmullah
Estalef
Fagiz-Mukhammed-Khan
Farman
Farmanbek
Farmanbeyg
Fatehkhel
Fatenkheyl’
Fazil’bek
Formuli
Furmuli
Gada Chineh
Gado China
Gado Chinah
Gado Chineh
Gado Cina
Gaduchina
Gagar
Galavan
Gandah-Khasaray
Gandakhasaray
Garbi-Badpash
Gat Kala
Gaybibaba
Gaz-e ‘Olya
Gaz-e Soflá
Gaze ‘Ulya
Gaze Sufla
Gazgay
Gazi-Sufla
Gazi-Ulia
Gazikhankheyl’
Gerd Kowl
Gharbi Badpaš
Gharbi Badpash
Ghas
Ghaza
Ghazeh
Ghazikhankhel
Ghazikhankheyl
Ghezgay
Ghizgay
Gholamqader Qal‘eh
Gili-Surkh
Girdkul’
Gogamandah
Gogamandai
Gogamunda
Gogirdsavi
Golzar
Gombazah
Gora Charkhad
Gorg-e Meydan
Gosfanddara
Gowdarah
Gowgamandi
Gowgamondah
Gozar
Gugerdsazi
Gul Kala
Gul’chashma
Gul’kala
Gul’zar
Gumbaza
Gurgimaydan
Gusfand Darreh
Gusfanddarreh
Gvan
Gvarakhvara
Gwara Khwara
Gwarah Khwarah
Hajibakhši
Harbi Šoanjay
Hazarah-ye Baghal
Hazareh-ye Baghal
Hezareh-ye Baghal
Hosein Kot
Hosein Kot Fort
Il’yaskheyl’
Indzhiray
Isiki-Bala
Isiki-Pain
Isiqi Bala
Isiqi Pa’in
Islamkala
Ismulla
Istalef
Istalif
Istilif
Jaddeh-ye Hezarehha
Jagdalak
Jahanšah
Jahanshah
Jamal Mena
Jamal Monah
Janghuzay
Jegdalek
Jekdalay
Julga
Juybar
Kabil’bay
Kaboul
Kabratu
Kace Šerkhan
Kace Kašef
Kace Sherkhan
Kache Shirkhan
Kachi-Kashif
Kachi-Sherkhan
Kaduleh
Kadzhdara
Kafaskalay
Kala Chan
Kala Khan
Kala Mukhammedmukhsin
Kala-Abdul’ali
Kala-Abdurrauf
Kala-Akhundzada
Kala-Atamukhammed-Khan
Kala-Bakhadurkhan
Kala-Fatkhullakhan
Kala-Kalan
Kala-Khasankheyl’kha
Kala-Mukhammed-Ibrakhim
Kala-Naibsalar
Kala-Nau
Kala-Sarfirazkhan
Kala-Shakhabuddin
Kala-Shakhzadakhanum
Kala-Tadzhmukhammed
Kala-Tavusmalang
Kala-Vaziria
Kala-Yakubali
Kalaadamkhan
Kalaade
Kalaaka
Kalaakhmedkhan
Kalaakhundzada
Kalaamir
Kalaatam
Kalabadal’
Kalabakai
Kalabakhtiar
Kalabarki
Kalabavar
Kalachaman
Kalachayn-Sakhibzada
Kalachitgar
Kaladalil’
Kaladzhabarkhan
Kaladzhabbarkhan
Kaladzhafar
Kaladzhanan
Kaladzhanda
Kaladzhankhan
Kalafatekhkhan
Kalafatu
Kalagaybi
Kalai-Musai
Kalakashif
Kalakhadzhikha
Kalakhakim
Kalakhasan
Kalakhasankhan
Kalakhashmatkhan
Kalakhodzhagul’
Kalakhodzhakha
Kalakhudayar
Kalalalay
Kalalogari
Kalaluki
Kalalukman
Kalam’yarasul’
Kalamir
Kalamukhabbat
Kalamukhammed-Azizkhan
Kalamukhammed-Khayatkhan
Kalamukhammed-Vayskhan
Kalamukhib
Kalamuradbek
Kalamuslim
Kalanadzhar
Kalanadzharka
Kalanaim
Kalanavali-Chikhil’tan
Kalanazir
Kalapakhchakh
Kalarabaz
Kalarakhchak
Kalarangmal’
Kalasadik
Kalasadri-Azam
Kalasafed
Kalasaki
Kalasaynu
Kalashagasi
Kalashanan
Kalasharab’yan
Kalasheykh
Kalasheykhkha
Kalasheykhmar
Kalasiddik
Kalatati
Kalaumar
Kalavazir
Kalay-Chor-Khau
Kalay-Khazara
Kalayi Chaman-Dasht
Kalayi-Akhundeadakh
Kalayi-Alimardan
Kalayi-Allarakhm
Kalayi-Arab
Kalayi-Aynasaz
Kalayi-Aynulla
Kalayi-Baz
Kalayi-Bibi
Kalayi-Daulat
Kalayi-Divanbegi
Kalayi-Dzhangi
Kalayi-Dzhumakhan
Kalayi-Farkhad
Kalayi-Fatkhula
Kalayi-Gaybulla
Kalayi-Intifat
Kalayi-Kadiro
Kalayi-Karim
Kalayi-Kazi
Kalayi-Khadzhi-Mukhammed-Afzal’khan
Kalayi-Khasankhan-Ulia
Kalayi-Khatir
Kalayi-Khodzha
Kalayi-Khondor
Kalayi-Khundu
Kalayi-Kulasafed
Kalayi-Mir-Abbas
Kalayi-Mir-Akhmadshakh
Kalayi-Mir-Makhbub
Kalayi-Mirakhor
Kalayi-Miran
Kalayi-Mirza
Kalayi-Mukhammed-Akim
Kalayi-Nakimsakhib
Kalayi-Nauroz
Kalayi-Osin
Kalayi-Osmankhan
Kalayi-Ozhi-Avzal’
Kalayi-Pastak
Kalayi-Pir-Mukhammed
Kalayi-Pirak
Kalayi-Raim
Kalayi-Rakhmdel’khan
Kalayi-Regi
Kalayi-Riko
Kalayi-Sabir
Kalayi-Salam
Kalayi-Salar
Kalayi-Salimkhan
Kalayi-Shada
Kalayi-Shagasi
Kalayi-Shakh-Aziz
Kalayi-Shorrakh
Kalayi-Shukrullakhan
Kalayi-Sufi
Kalayi-Vazir
Kalayi-Zamankhan
Kalayi-Zanabad
Kalayunus
Kam Šenkay
Kam Shenkay
Kamaval’
Kami-Khazarakha
Kami-Nur
Kamshinkay
Kara Dushman
Karabagbazar
Karabagh
Karabagi-Kalan
Karendeh
Karez-Akhundan
Karez-i-Mir
Karezdzhadzhi
Karezi-Mir
Karezi-Tut
Karinda
Kariz Jaji
Kariz-e Akhundan
Kariz-e Akhvondan
Kariz-e Mir
Kariz-e Tut
Karizimir
Kart-e-Wali
Karta-i-Cahar
Kartah-ye Chahar
Kartayi-Chakhar
Kartayi-Mamurin
Kartayi-Parvan
Kartayi-Sikh
Karteh-ye Vali
Kasimkhan
Katacah
Katachah
Katachakh
Katah Kheyl
Katakhel
Katakheyl
Katakheyl’
Katse Kashef
Katseh Shirkhan
Keh Mazang
Kerasu
Khadzhabarani-Vali
Khadzhi-Subkhan-Kalay
Khadzhibakhshi
Khadzhipayk
Khadzhmir
Khairkhanamena
Khak Jabbar
Khak-e Jabbar
Khak-e Jabbar Bala
Khak-e Jabrar
Khak-e Shahidan
Khak-i-Jabar
Khak-i-Jabbar
Khake Šahidan
Khake Jabar
Khaki-Dzhabar-Bala
Khaki-Shakhidan
Khal’dari-Bala
Khal’dari-Pain
Khaldari Pa’in
Khaldari-ye Bala
Khanakhayi-Khazara
Khanehha-ye Hezareh
Khargha
Khawaja Rawash
Khazarayi-Bagal’
Khazarbuza
Kheyr Khaneh
Khisarkheyl’kha
Khissayi-Avval’
Khissayi-Dovvumi-Kartayi-Nau
Khodzha-Vudzhud
Khodzhabugra
Khodzhachisht
Khodzhadzham
Khodzhag’yan
Khodzhagar
Khodzhalakan
Khodzhanur
Khodzharavash
Khojajam
Khojarawaš
Khojarawash
Khomar Kheyl
Khumarkheyl’
Khurd Kabul
Khurkabul’
Khuseynkheyl
Khuseynkot
Khvajah Rawash
Khvajeh Bughra
Khvajeh Nur
Khvajeh Peshtah
Khvajeh Rawash
Khvajeh Vojud
Khvajeh-lakan
Khvajehbaran-e Vali
Khvajehbaraneh Vali
Khvajehgian
Khvajehjam
Khvord Kabul
Khvord-e Kabol
Khwaja Rawash
Khwaja-cešt
Khwaja-Pesta
Khwaja-wojud
Khwajagyan
Kirasu
Kirgu
Kochkin
Kockin
Kololapušta
Kolotapushta
Kolup-e ‘Askari
Kolutaposhteh
Konjakay
Korkul’
Korte-Panzh
Koshkak-e Pa‘in
Kotagay
Kotayi-Maabir
Kote Sangi
Kote-Sanshi
Kotisurkh
Kowkan
Kowtagay
Kowtah-ye Ma‘aber
Kowti Sorkh
Kowtu
Kuškake Bala
Kuškake Pa‘in
Kubha
Kucheh
Kuchkin
Kuhbake
Kuhbaki
Kukamend
Kukhbaki
Kul’tugan
Kuli-Karam
Kuli-Nimat
Kulumchag
Kulyamkadir-Kalay
Kunjakay
Kurkot
Kus¯kake
Kushkak-e Bala
Kushkaki-Bala
Kushkaki-Pain
Kute Sangi
Kutow
Kuz Bahlolkhel
Kuz Bohlulkheyl
Kuz Mia Khel
Kuz Myakhel
Kuz-Bakhlol’kheyl’
Kuz-M’yakheyl’
Kuzakala
Kyshlaki-Sufla
Kyshlaki-Ulia
Lachekheyl
Lachikhel
Lakarlam
Lalandar
Lewan
Locakan
Lochakan
Lowgariha
Loy Šenkay
Loy Shenkay
Loy-Shinkay
Loykalay
Luchakan
Luy Shenkay
Mahitar
Mahmudkhel
Mahtab Kala
Mahtab Qal‘ah
Mahtab Qal‘eh
Mahtab Qila
Mahtabqal‘a
Maifar
Makhtabkala
Malek Aghakheyl
Malek-aghakhel
Malikagakheyl’
Malora
Malowra
Malowrah
Mamanday
Mandavi
Manlara
Manlarah
Marano Zawar
Maranuzvar
Mardankhel
Mardankheyl
Markaz-e Sorubi
Mehtalo Qala
Mia Khel
Miakheyl
Mir Bachcheh Kowt
Mir Bachcheh Kut
Mir Bachchen Kut
Mir Bacheh Kowt
Mir Bacheh Kut
Mir Dacha Kote
Mir‘alem Kala
Miralamkala
Mirbaca Kot
Mirbachakot
Mirgar
Mirza Khan Kalay
Mirza Khan Kariz
Mirza Khano Kalay
Mirzakhankarez
Mirzakhanu-Kalay
Mogholbeyg
Moghulbeg
Molla ‘Omar Kalay
Momanday
Momozi
Morgh Giran
Moshvani Soflá
Moshvani-ye Soflá
Mowmanday
Mušwani Bala
Mušwani Sufla
Mugul’bek
Mulla-Umar-Kalay
Mumuzi
Murggiran
Mushvani-Bala
Mushvani-Sufla
Mushvani-ye Bala
Mushwani Bala
Myakheyl
N’yazbek
Naburdzha
Naderkheyl
Nadirkheyl’
Nagalu
Naghalu
Nala-Malikkarim
Nalasadri-Azam
Namun’yaz
Namuniaz
Namunyaz
Naserkheyl
Navabadi Fazil’bek
Navabadi-Dekhkepak
Navabadi-Musai
Naz¸imkheyl
Nazimkheyl’
Ne‘man
Niazbeyg
Noh Dal
Nohborjeh
Nowabad-e Deh Keypak
Nyazbeg
Or’yakheyl’
Oshtor Parideh
Otkheyl
Owryakheyl
Paghman
Paghman Palace
Pagman
Pas Kalay
Pase Posht
Pase Poshteh
Pase Pušta
Pasha’ey
Pashtunistanvat
Pasi-Pushta
Paskalay
Payandeh Khel
Payandekh
Payendakhel
Paymunar
Pol-e Charkhi
Pol-e Sangi
Pul-e-Charkhi
Pul-i-Charkhi
Pule Carkhi
Pule Sangi
Puli-Charkhi
Puli-Safed
Puli-Sangi
Puli-Sufian
Qabelbay
Qafas Kalay
Qal_eh-ye Bakhtyar
Qal‘a Šahabuddin
Qal‘a Šanan
Qal‘a Šarabyan
Qal‘a Šekhmir
Qal‘a ’Abdul ’Ali
Qal‘a Aqa
Qal‘a Atam
Qal‘a Baqay
Qal‘a Ghawas
Qal‘a Gholamo
Qal‘a Janda
Qal‘a Jangi
Qal‘a Kašef
Qal‘a Kalan
Qal‘a Khwajagul
Qal‘a Lalay
Qal‘a Malek Karim
Qal‘a Malekhašor
Qal‘a Musa
Qal‘a Na’ebsalar
Qal‘a Nawe Ceheltan
Qal‘a Saqi
Qal‘a Sayno
Qal‘a Tati
Qal‘a Ya‘qub‘ali
Qal‘a Yonus
Qal‘a-i-Baqay
Qal‘a-i-Lalay
Qal‘a-i-Muslem
Qal‘a-i-Yonus
Qal‘eh Ghaybi
Qal‘eh Janan
Qal‘eh Jankhan
Qal‘eh Khwajaha
Qal‘eh Loku
Qal‘eh Luqman
Qal‘eh Mufti
Qal‘eh Muslem
Qal‘eh Na‘im
Qal‘eh Naw
Qal‘eh Pakhchak
Qal‘eh Rangmal
Qal‘eh Sadr-e ‘Az¸am
Qal‘eh Safed
Qal‘eh Sarferazkhan
Qal‘eh Shadeh
Qal‘eh Shahzadehkhanom
Qal‘eh-ye ‘Abd ol ‘Ali
Qal‘eh-ye ‘Abd or Ra’uf
Qal‘eh-ye Abdurra’uf
Qal‘eh-ye Adam Khan
Qal‘eh-ye Adamkhan
Qal‘eh-ye Ade
Qal‘eh-ye Adey
Qal‘eh-ye Akhundzada
Qal‘eh-ye Akhundzadeh
Qal‘eh-ye Akhvondzadeh
Qal‘eh-ye Aqa
Qal‘eh-ye Atam
Qal‘eh-ye Badal
Qal‘eh-ye Bahador Khan
Qal‘eh-ye Bakhtiar
Qal‘eh-ye Baqay
Qal‘eh-ye Baqi
Qal‘eh-ye Bawar
Qal‘eh-ye Baz
Qal‘eh-ye Bibi
Qal‘eh-ye Chaman
Qal‘eh-ye Chetgar
Qal‘eh-ye Dalil
Qal‘eh-ye Entefa’i
Qal‘eh-ye Farhac
Qal‘eh-ye Fathullahkhan
Qal‘eh-ye Ghavvas
Qal‘eh-ye Ghavvas Baraki
Qal‘eh-ye Ghawas Baraki
Qal‘eh-ye Ghaybi
Qal‘eh-ye Gheybi
Qal‘eh-ye Gholamo
Qal‘eh-ye Gholamu
Qal‘eh-ye Goder
Qal‘eh-ye Hajiha
Qal‘eh-ye Hajji
Qal‘eh-ye Hasankhelha
Qal‘eh-ye Hazara
Qal‘eh-ye Hezareh
Qal‘eh-ye Jabbarkhan
Qal‘eh-ye Jakhan
Qal‘eh-ye Janan
Qal‘eh-ye Janda
Qal‘eh-ye Jandah
Qal‘eh-ye Javad
Qal‘eh-ye Jawad
Qal‘eh-ye Kalan
Qal‘eh-ye Kashel
Qal‘eh-ye Khan
Qal‘eh-ye Khater
Qal‘eh-ye Khodayar
Qal‘eh-ye Khvajehgol
Qal‘eh-ye Khvajehha
Qal‘eh-ye Khwaja
Qal‘eh-ye Khwajagul
Qal‘eh-ye Kolahsefid
Qal‘eh-ye Kolasafed
Qal‘eh-ye Lalay
Qal‘eh-ye Logari
Qal‘eh-ye Loku
Qal‘eh-ye Loqman
Qal‘eh-ye Lowgari
Qal‘eh-ye Luqman
Qal‘eh-ye Malek Karim
Qal‘eh-ye Malekashur
Qal‘eh-ye Malekhashor
Qal‘eh-ye Merza Azim
Qal‘eh-ye Miarasowl
Qal‘eh-ye Mir
Qal‘eh-ye Miran
Qal‘eh-ye Mirza
Qal‘eh-ye Mirza Az¸im
Qal‘eh-ye Morad Beg
Qal‘eh-ye Morad Beyg
Qal‘eh-ye Moslem
Qal‘eh-ye Mufti
Qal‘eh-ye Musá
Qal‘eh-ye Myarasul
Qal‘eh-ye Na‘im
Qal‘eh-ye Na’ebsalar
Qal‘eh-ye Najar
Qal‘eh-ye Najarha
Qal‘eh-ye Najjar
Qal‘eh-ye Najjarha
Qal‘eh-ye Naw-e Cheheltan
Qal‘eh-ye Nawroz
Qal‘eh-ye Nowruz
Qal‘eh-ye Pastak
Qal‘eh-ye Pirak
Qal‘eh-ye Qadzi
Qal‘eh-ye Rabaz
Qal‘eh-ye Regi
Qal‘eh-ye Rigi
Qal‘eh-ye Sadeq
Qal‘eh-ye Sadr-e A‘z¸am
Qal‘eh-ye Safed
Qal‘eh-ye Salar
Qal‘eh-ye Salimkhan
Qal‘eh-ye Samandar
Qal‘eh-ye Saqi
Qal‘eh-ye Sarfarazkhan
Qal‘eh-ye Sarferazkhan
Qal‘eh-ye Sayno
Qal‘eh-ye Seddiq
Qal‘eh-ye Sefid
Qal‘eh-ye Sehbangi
Qal‘eh-ye Shaghasi
Qal‘eh-ye Shah ‘Aziz
Qal‘eh-ye Shahab od Din
Qal‘eh-ye Shahabuddin
Qal‘eh-ye Shanan
Qal‘eh-ye Sharabian
Qal‘eh-ye Sharabyan
Qal‘eh-ye Shekha
Qal‘eh-ye Sheykhha
Qal‘eh-ye Sheykhmir
Qal‘eh-ye Sufi
Qal‘eh-ye Tate
Qal‘eh-ye Tati
Qal‘eh-ye Tavus-e Malang
Qal‘eh-ye Tawus-malang
Qal‘eh-ye Vazir
Qal‘eh-ye Vaziriyeh
Qal‘eh-ye Wazir
Qal‘eh-ye Waziria
Qal‘eh-ye Ya‘qub‘ali
Qal‘eh-ye Yonus
Qal‘eh-ye Yunos
Qal‘eh-ye Zanabad
Qal’a Šahzadakhanum
Qal’a Šekhha
Qal’a Pakhcak
Qal’aca-i-Sahebzada
Qal’eh Šada
Qal’eh Šaghasi
Qal’eh Šah-’aziz
Qal’eh Caman
Qal’eh Cetgar
Qal’eh Hašmatkhan
Qal’eh Pakhcak
Qala Gangi
Qala Jangi
Qala Khan
Qala Murad Beg
Qala Sadiq
Qala-i-Baz
Qala-i-Bibi
Qala-i-Caman
Qala-i-Dašt
Qala-i-Entefai
Qala-i-Entefat
Qala-i-Haji
Qala-i-Khater
Qala-i-Khwaja
Qala-i-Pastak
Qala-i-Salimkhan
Qala-i-Sufi
Qala-ye Chaman
Qala-ye Entefa’i
Qala-ye Mirza
Qalagay
Qame Hezareha
Qame Nowr
Qara Dushman
Qarah Bagh Bazar
Qarcan
Qarchan
Qareh Bagh
Qareh Bagh Bazar
Qareh Bagh-e Kalan
Qareh Doshman
Qargheh
Qaryeh-ye Bagrami
Qaryeh-ye Chahar Asiab
Qaryeh-ye Pol-e Charkhi
Qaryeh-ye Rishkhvor
Qasemkhan
Qešlaqe ’Ulya
Qešlaqe Sufla
Qes¯laqe
Qeshlage Sufla
Qeshlage‘Ulya
Qeshlaq-e ‘Olya
Qila Jangii
Qol-e Ne‘mat
Qowl-e Karam
Qowl-e Ne‘mat
Qowla
Quci
Qultoghan
Qulumcagh
Qulumchagh
Qurqul
Ra’is Mohammed-Šah
Rais-Mukhammedshakh
Razvaliny Khani-Dzhabar
Reshkhor
Riškhor
Rirshkhor
Rish Khvor
Rishkhor
Rishkhor Bala
Rishkur
Rodbar
Rostam Qal‘eh
Rustamkalay
Sabz Sang
Sadri-Azam
Safarkheyl
Sahebzadagano Kala
Saidakhmedkheil’
Saidkhasan
Sakhibzadaganu-Kalay
Salakheyl
Samochak
Samosi
Samotala
Samowtalah
Samuk Kalay
Samukkalay
Sanatoryam-e Naswan
Sange Shanda
Sange Shandeh
Sar-e Jegdalek
Sara-ye Khvajeh
Saray Khvajah
Saraykhodzha
Sarcešma
Sare Yakhdan
Sari-Dzhigdalik
Sari-Yakhdan
Sayid-Rakhim-Kala
Seau
Seaw
Seawquli
Seh Qal‘eh
Sehbangi
Sehgonbad
Sekhaukuli
Semetkhana
Semetkhaneh
Senjelay
Serasiab
Sewaki
Seyaw
Seyyed Khel
Shahrarah
Shahshahid
Shakar Darra
Shakhrara
Shakhri-Nau
Shakhshakhid
Shamul’zai
Shamulzah
Shani Kala
Shanikala
Shapul Baba
Sharifkhan Kalay
Sharifkhan-Kalay
Shashdarak
Shaykhu
Shemanza’i
Shemanzai
Shemanzay
Shenwaro Kalay
Sherbazkhel
Sherbazkheyl’
Sherulla
Sherullah
Shevaki
Shewarkhel
Shewarkheyl
Shinvar
Shinvarukalay
Shirab Chah
Shirabchashma
Shirbazkheyl
Shirollah
Shivarkheyl’
Shomamzay
Shpil Baba
Shpol Baba
Shpole Baba
Shpolebaba
Shpowl Baba
Shpule Baba
Shumace
Shumache
Shumamzi
Shumatse
Siah Chow
Siahan
Siahbini
Siahchub
Siakhbini
Siakhchu
Sibkhangi
Sikhgumbad
Simitkhana
Sindzhilay
Sire Qal‘eh
Siri-Kala
Sohake Molakhel
Sokhtag’yan
Sokhtagyan
Somocak
Somochak
Sonakhel
Sonakheyl
Sorkh Bolandi
Sorubay
Sorubi
Sperkunday
Spin Kunday
Spinkunday
Sra Qal’eh
Srah Qal‘eh
Suf’yan
Suflah
Sukhaki-Mullakheyl’
Sukhtegian
Sukhtehgyan
Sunakheyl’
Sur’yavun
Surawbi
Surkhakhel
Surkhakheyl
Surkhakheyl’
Surkhbilandi
Surubay
Suryawun
Syahbini
Syahco
Tagari-Ulia
Taghar
Taghar-e ‘Olya
Takhiri
Talokhel
Talow Khel
Tangi Kalay
Tangikalay
Tangisayidan
Tapa-i-Qawalha
Tappeh-ye Qavalha
Tarakheil’
Taza’i
Tazai
Telaqi
Tezin
Tezin-e Khas
Tilaki
Tizine Khas
Tizini-Khash
Towlat
Tsagay
Tscharusia
Ušturparida
Ulusvali-Surubi
Unchi-Bagbanan
Unci-baghbanan
Untsi Baghbanan
Ushturparida
Usman Qala
Ut Khel
Varkharavula
Vaysalabad
Velayati
Vilayati
Vuchakanay
Vudikheyl’
Vulasvalain-Dekhi-Sabz
Wakah
Warkhara
Warkharah
Warkharah Wolah
Waysalabad
Welayati
Wocakanay
Wochakanay
Wod Kheyl
Wolikhel
Wudekheyl
Yakašahid
Yakadarakht
Yakashahid
Yakashkhid
Yakha Cina
Yakhachina
Yakhah Chinah
Yakhdand
Yakhdang
Yakhdara
Yakhdarreh
Yarkanay
Yekehshahid
Yekkehtut
Z¯emma
Za Khel
Za Kheyl
Zamin Awghu
Zaminaugu
Zandeh Kalay
Zandekhkalay
Zaršakh
Zarinkala
Zarrin Kala
Zarshakh
Zemmah
Zero Tangeh
Zirutanga