• Regenvorhersage Europa
  • Temperaturvorhersage Europa
  • European rainradar
  • Satellite Europe

Weather afghanistan Ghazni Asia


  Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Ghazni
Šašgaw
Šaši
Šašikkhel
Šaškuhna
Šašyaka
Šabetak
Šabnam
Šadey Kuša
Šadi
Šadi Kala
Šadikhelo Kalay
Šadroz
Šafkhel
Šaftal
Šaghana
Šagholay
Šah Abulfath
Šah Ahmada
Šah Alam Kalay
Šahabuddin Kala
Šahabuk
Šahbedak
Šahgulkhel
Šahi
Šahin
Šahkhozi
Šahkoh
Šahmire Falezwan
Šahmuzdi
Šahqadam
Šahre Bala-i-Khawat
Šahre Kuhna wa Balahesar
Šahre Pa’ine Khawat
Šahrzaydah
Šahtori
Šahzada
Šakarez
Šakhlay
Šakhtu
Šalez
Šalikhel
Šalizara
Šamšay
Šamali ‘Isokhel
Šamali Abul Kala
Šamali Cambaran
Šamali Garay
Šamali Gudali
Šamali Lilizi
Šamali Nakhel
Šamali Nawdeh
Šamali Newe Khune
Šamali Qas
Šamali Taraki
Šamali Yatimak
Šamardan
Šamsuddin
Šarcašma
Šargi Mulkhel
Šarqi Muryani
Šatu
Šawal
Šaykh Habib
Šaykhmohammad Kala
Šaykhmohammed Kala
Šefqal
Šekhalay
Šekhi Godale
Šekho Kala
Šekhsubh
Šemukhel
Šemukkhel
Šemulzi
Šenya
Šer Kala
Šera
Šerbuz
Šerjan
Šerkhan
Šerzi
Šest
Šiškuhna
Šinya
Širdagh
Šiwnadeh
Šlemkhel
Šnolagh
Šotan
Šughla
Šunya
‘Abbas Kala
‘Abd ol Rashid
‘Abd ol Vahhab Kalay
‘Abd ol Val
‘Abd or Rashid
‘Abdurrašid
‘Alakhshan
‘Alam Kheyl
‘Alamkhel
‘Alaqehdari-ye Khvajeh ‘Omri
‘Ali Beyg
‘Ali Kala
‘Ali Lala
‘Ali Niazi
‘Ali Nyazi
‘Ali Seyyed Kheyl
‘Alidad Kalay
‘Aligak
‘Alijan Kala
‘Alikhan Kheyl
‘Alikhankhel
‘Alishad
‘Aliza‘i
‘Amro
‘Aynokhel
‘Aynow Kheyl
‘Az¸amat
‘Az¸im Kala
‘Azamwal
‘Aziz Godale
‘Ezzat Kala
‘Isá Kheyl-e Jonubi
‘Isá Kheyl-e Shomali
‘Isokhel Samali
‘Olum-e ‘Olya
‘Olum-e Lala Kalay
‘Olum-e Soflá
‘Olume ‘Ulya
‘Olume Sufla
‘Olyat
‘Omarval
‘Osman-e Ghani Chanbar
‘Ulyat
‘Usmane Ghani Cambar
A’in
Ašalla
Aška
Ašraf Kalay
Ašur
Ab Rowshan
Abdaneh
Abdarreh
Abdul’khamid-Kalay
Abdul’vakhab-Kalay
Abdul’val’
Abdurrakhim
Abdurrashid
Abkho
Abreshminkheyl’
Abrishamin Kheyl
Abroshan
Acu
Adah
Adam Kala
Adam Kheyl
Adamkala
Adamkheyl’
Adini
Adire Kalay
Adres Kheyl
Adriskheyl’
Adrokheyl’
Adrow Kheyl
Adrukala
Ageli-Kaka
Ageli-Kasim
Ageli-Mukhammedraza
Ageli-Mulla
Aghel-e Kaka
Aghel-e Mawla
Aghel-e Molla
Aghel-e Qasem
Agheldeh
Aghele Mola
Ahan Koshteh
Ahangaran-e Pa‘in
Ahankušta
Ahankusha
Akan Kalay
Akazi
Akbar Khel
Akbar Kheyl
Akbarkhel
Akhad
Akhangari
Akhca
Akhchah
Akhingarani-Pain
Akhmeday
Akhmedkala
Akhmedkhankala
Akhtar Kheyl
Akhtarkhel
Akhtarkheyl’
Akhtarmukhammed-Khan
Akhtokhel
Akhtokheyl’
Akhtu Kheyl
Akhtum
Akhundzada
Akhundzada-Kuday
Akhunzadadzhay
Akhvondzadeh
Akhvondzadeh Jay
Akhvondzadeh Koday
Aktarkheyl’
Al’day
Al’tarangak
Alagzar
Alakadari-Gelan
Alakadari-Khodzha-Umri
Alakh
Alakhšan
Alakhshan
Alakn
Alam Kheyl
Alamkhel
Alamkheyl’
Alaqehdari Khvajeh ‘Omri
Alef Kheyl
Alef Shah Kala
Alefšah Kala
Alefkhel
Ališad
Alidzhankala
Alifkheyl’
Alifshakhkala
Aligah
Aligak
Alikala
Alikhankheyl’
Alikhel
Alikheyl’
Alilala
Alin’yazi
Alisaidkheyl’
Alishad
Allahdad
Allahyar Kheyl
Allakhdad
Almar Kheyl
Almijoy
Almijuy
Alo Kala
Altarangak
Alukala
Amag
Amankheyl
Ambolaq
Ambowlaq
Amin Kala
Aminkala
Aminollah Chambar
Aminulla-Chambar
Aminullah Cambar
Amirkheyl
Amirkheyl’
Amogay
Amowgay
Amru
Amzalak
An‘am Kheyl
Anger Kala
Aqasi
Asgaray
Asgarikalay
Asgarkheyli-Dzhanubi
Asghar Kheyl-e Jonubi
Asghar Kheyl-e Shomali
Asgharay
Asghari Kalay
Asgharkhele Šamali
Ashalla
Ashallah
Ashka
Ashkah
Ashraf Kalay
Asiab Khowrdi
Asiabkhordi
Asiabkhurdi
Aslam Kheyl
Aslamchambar
Aslamkhel
Aslamkheyl’
Aspgardan
Aspkhoja
Aspkhowjah
Atal’val’
Atalwal
Atamukhammed-Kala
Atargana
Atarghanah
Ati Kheyl
Atikhel
Atimir
Atul
Atul’
Audaki
Audaki-Bala
Audaki-Pain
Auparan
Aurili
Avdara
Avidzhmarkasha
Avpurak
Avtala
Awdak-e Pa‘in
Awdakay
Awej Markaša
Awej Markashah
Awej Markehshah
Awlaya
Awparan
Awpurak
Awtala
Awtalah
Aynokheyl’
Azamval’
Azimkala
Azizgudale
B’yani
Baši
Babasan
Baboka
Babokah
Babol Kalay
Babu Kala
Babul Kalay
Babul’
Bad Khaneh
Badamkica
Badamkicha
Badamkichah
Badamkichay
Badorzar
Badray
Badur Cambar
Badur Chanbar
Badurchambar
Badurzar
Bagattar
Bagchakhar
Bagh-e ‘Attar
Bagh-e Attab
Bagh-i-Attab
Baghala
Baghalah
Baghaleh
Baghcahar
Baghchahar
Baghucar
Baghuchar
Bahador Kheyl
Bahadorgay
Bahghay
Bahramšahkel
Bakach
Bakhšay
Bakhadurgay
Bakhauddin
Bakhramshakhkheyl’
Bakhshay
Bakikalay
Bakorkheyl’
Bakowr Kheyl
Bal’dargan
Bal’kh’yan
Bal’nakala
Bala Maidan
Bala Qara
Bala-ye Gardan
Balair
Balana-Kirgoy
Balanah Qerghu’i
Balay Vali
Balay Wali
Balayi-Gardan
Balayvali
Baldarghan
Balina-Ghiftu Nayqala
Balinagiftu-Naykala
Balinah Sukhteh
Balinah-Ghiftu Nayqaleh
Balinasokhta
Balineh-Ghiftu Nayqal‘eh
Balinehsukhteh
Balkhian
Balkhyan
Balnahqal‘ah
Balnaqala
Baluc Kalay
Banakhal’
Band-e ‘Ali
Bandi-Ali
Bangeš
Bangesh
Bangish
Bangolkhel
Bangul Kheyl
Banikicha
Baqi Kalay
Bar ‘Alanah
Bar Adinkheyl
Bar Alukheyl
Bar Dar-e Khan Kheyl
Bar Fuladi
Bar Gowgar
Bar Kala
Bar Mazid
Bar-Adinkheyl’
Bar-Alana
Bar-Alukheyl’
Bar-Darikhankheyl’
Bar-Fuladay
Bar-Gogar
Bar-Khadokheyl’
Bar-Mazid
Bar-Metakhan
Bar-Naurozkheyl’
Bar-Tasan
Bar’yam
Bara-Kala
Barah Kala
Barak Din Kheyl
Barak Khel
Barakdinkheyl’
Barakhan
Barakhan Kheyl
Baraki Qucangatu
Baraki Quchangatu
Barbozak
Baret Kheyl
Bargulakheyl’
Bari Gav
Barigav
Barikao Deh
Barikjuy
Barikul’
Bariqowl
Baritkheyl’
Barlah
Basharchina
Baturkheyl
Baturkheyl’
Baz Kala
Bazar-e Anguri
Bazari-Anguri
Bazay
Bazbuzak
Bazgai
Bazgay
Bazgi
Bazkala
Bedkul’
Bedmušk
Bedmushk
Bedqowl
Bekhbudkala
Bela Kheyl
Belakhel
Belandak
Belaw
Belaw Kalay
Belawghu
Belokhel’
Bemat
Bengzar
Beqobi
Beqowbi
Berana
Beranah
Beravu
Berešcenjoy
Besarak
Beygi Kheyl
Bidmeshk
Bidqowl
Bidrah
Bigikhel
Bigikheyl’
Biland-Dekh
Biland-Kala
Bilandekh
Bilandkheyl’
Bilaukalay
Bini Qal‘a
Bini Qal‘eh
Bini Sang
Binibarik
Binighojur
Binikica
Binikichah
Bininghojur
Binisang
Birishchindzhoy
Birishchinjuy
Bocakhari
Bochakhari
Bodra
Bohlul Kalay
Bolagh ‘Ali
Bolagha
Bolaghah
Bolaghmasti
Bolaghrah
Boland Deh
Boland Kala
Boland Kheyl
Bolandeh
Bolaq ‘Ali
Bolaq-e Seyyedi
Bolaqmasti
Bolaque Sayedi
Bolukhel
Borkala
Bostan Kala
Botah Kheyl
Botakhel
Botakheyl
Bowlaq-e Ahangar
Bowr
Bowr Qal‘eh
Bowrgowch
Bucakhel
Buchah Kheyl
Buchakhari
Buchakheyl’
Budah
Bukhara-i-Nawar
Bukhcajay
Bukhchadzhay
Bukhchajay
Bukhchehjay
Bukhchu
Bukhcu
Bul’bul’
Bulakali
Bulakmasti
Bulakra
Bulaqarah
Bumdusay
Burguc
Burguch
Busagh
Busid
Bustan Kala
Butakheyl’
Butau
Buzak
Byani
Cacar
Cacub
Cada
Caghari
Cah Musakalim
Caharšambeh
Caharcašma
Cahardewali
Cahardewar
Cahardiware Mulla ‘Ali
Caharkhana
Caharqal‘a
Caharqala
Cahartakhta
Cahe Asp
Cahe Musakalim
Cakahe Larga
Cakanak
Cakanay
Caktamur
Cal
Calma
Cambar
Cambara
Cambaran
Cambaran Mullakhel
Cambare ‘Abdul Sattar
Cambare Amruddin
Cambare Bašir
Cambare Dinmohammed
Cambare Habibullah
Cambare Mawladad
Cambare Mulla Fath
Cambare Mulla Mohammad Jan
Cambare Payendah
Cambare Sare Pul
Cambare Sayed
Cambare Sultan
Cambare Wali Mohammad
Cambare Warqa
Cambare Yarmohammad
Camboran
Candaryan
Cangah
Caparah
Capari
Caprakh
Caqol
Caraghsang
Carale
Cardeh
Carkhaw
Carkhbad
Carqal‘a
Cartir
Cawni
Cehel Dukhtaran
Cehel Gumbad
Cehelbaghtuy Paša’i
Cehelbaghtuy Uqi
Ceheldukhtaran
Cehelkhana
Cergan
Chachowb
Chada
Chadah
Chagari
Chaghari
Chah-e Asb
Chah-e Asp
Chah-e Musá Kalim
Chahar Borjeh
Chahar Divar-e Molla ‘Ali
Chahar Divari
Chahar Qal‘eh-ye Jonubi
Chahar Qal‘eh-ye Shomali
Chaharborja
Chaharcheshmeh
Chahardivali
Chahardivar
Chahartakhteh
Chakah-e Largah
Chakah-ye Largah
Chakakhi-Larga
Chakanay
Chakharchashma
Chakhardevali
Chakhardevar
Chakhardivari-Mulla-Ali
Chakharkala
Chakharkala-Dzhanubi
Chakharkala-Shamali
Chakharshambekh
Chakhartakhta
Chakhi-Asp
Chaktamur
Chakul’
Chal’ma
Chalmah
Chambar-e Warqah
Chambaran-Mullakheyl’
Chambari
Chambari-Abdul’sattar
Chambari-Amruddin
Chambari-Bashir
Chambari-Dinmukhammed
Chambari-Khabibulla
Chambari-Mulla-Mukhammeddzhan
Chambari-Mullafat
Chambari-Payinda
Chambari-Sari-Pul’
Chambari-Seyid
Chambari-Sultan
Chambari-Vali-Mukhammed
Chambari-Varka
Chambari-Yarmukhammed
Chamboran
Chamburan
Chanbar-e ‘Abd ol Sattar
Chanbar-e Amr od Din
Chanbar-e Bashir
Chanbar-e Mowla Dad
Chanbar-e Payandeh
Chanbar-e Sar-e Pol
Chanbar-e Seyyed
Chanbar-e Soltan
Chanbar-e Warqah
Chanbaran Molla Kheyl
Chandaryan
Changah
Changakh
Chapari
Chapehrah
Chaperah
Chaprakh
Chaqowl
Char Qal‘eh
Charagsang
Charale
Chardekh
Charkala
Charkhbad
Chashma-Musakalim
Chauni
Chaw
Chawni
Chehel Baghtuy Pasha’i
Chehel Baghtuy Uqi
Chehel Dokhtaran
Chehel Dukhtaran
Chehel Gonbad
Chehelbaghtuy Paša’i
Cheheldokhtaran
Cheraghsang
Chikhil’dukhtaran
Chikhil’gulebad
Chikhil’khana
Chobe Maskah
Chobi-Busid
Chodzh’yan
Chowghah
Chowkhay
Chowrbeg
Chowrkeh
Chub-e Busid
Chub-e Maskah
Chubi-Maska
Chujyan
Chukah
Chukhay
Chumbarak
Chuqa
Cobe Busid
Cobe Maska
Cogha
Cojyan
Cuka
Cukhay
Cumbarak
Cuqa
Curak
Curka
Daši
Dada Kheyl
Dadmukhammed-Kalay
Dadokheyl’
Dadu Kheyl
Dagra
Dagrah
Dahan Gardan
Dahan-e Abay
Dahan-e Abqash
Dahan-e Barikak
Dahan-e Durah
Dahan-e Nayak
Dahan-e Qurqand
Dahan-e Shatu
Dahan-e Shurab
Dahan-e Sowbah
Dahan-e Tabarghank
Dahan-e Tabarghu
Dahan-e Vali
Dahan-e Yakhshi
Dahanbasar
Dahane Šatu
Dahane Šorab
Dahane Awqaš
Dahane Yakhši
Dahaneh-ye Butaw
Dahaneh-ye Golzar
Dakhangardan
Dakhani-Barikak
Dakhani-Bum
Dakhani-Butau
Dakhani-Gul’zar
Dakhani-Kurkand
Dakhani-Say
Dakhani-Shorab
Dakhani-Soba
Dakhani-Tabargank
Dakhani-Tabargu
Dakhani-Vali
Dakhani-Yakshi
Dakhru
Dal’bar
Dal’khak
Danah Kheyl
Danakheyl’
Dar’yakheyl’
Darazqowl
Darokheyl’
Darya Kheyl
Dashtakheyl’
Dastakheyl
Dasteh Kheyl
Daudkheyl’
Daulatkhan
Davodkheyl
Davud
Davud Kheyl
De Šarif Kalay
De Aslam Cambar
De Bašar Cina
De Bashar Chinah
De Eslam Chanbar
De Molla Kalay
De Payandeh Chambar
De Pulari Kalay
De Saydowkhan Kalay
De Sharif Kalay
Debah
Dedak
Deh A’in
Deh Andar
Deh Golun
Deh-e ‘Os¯man
Deh-e A’in
Deh-e Baru
Deh-e Bayram
Deh-e Delshah
Deh-e Dowlat
Deh-e Hendu
Deh-e Kaka
Deh-e Khodaydad
Deh-e Khoshi
Deh-e Kowsha
Deh-e Kowshah
Deh-e Lalak
Deh-e Malakh
Deh-e Mehtar
Deh-e Mirkhan
Deh-e Naz¸ar
Deh-e Nehal
Deh-e Nurollah
Deh-e Pahna
Deh-e Pahnah
Deh-e Qadam
Deh-e Qoli
Deh-e Ramazi
Deh-e Rowshan
Deh-e Sakay
Deh-e Shashi
Deh-e Shirjan
Dehbaday
Dehbakhši
Dehbakhshi
Dehbayo
Dehe Šaši
Dehe Šerjan
Dehe Delšah
Dehe Khoši
Dehe Koša
Dehe Koši
Dehe Rošan
Dehgardu
Dehgerdu
Dehyak
Dekhain
Dekhandar
Dekhbaday
Dekhbakhshi
Dekhbayu
Dekhgardu
Dekhgulun
Dekhi-Abas
Dekhi-Ain
Dekhi-Baru
Dekhi-Bayram
Dekhi-Daulat
Dekhi-Dil’mukhammed
Dekhi-Dil’shak
Dekhi-Kadam
Dekhi-Kaka
Dekhi-Khadzhi
Dekhi-Khamza
Dekhi-Khudaidad
Dekhi-Khundu
Dekhi-Khushi
Dekhi-Kosha
Dekhi-Koshi
Dekhi-Kuli
Dekhi-Lalak
Dekhi-Malakh
Dekhi-Mikhtar
Dekhi-Mirkhan
Dekhi-Mulla
Dekhi-Munda
Dekhi-Nazar
Dekhi-Nikhal’
Dekhi-Nuray
Dekhi-Nurulla
Dekhi-Pakhna
Dekhi-Ramazi
Dekhi-Roshan
Dekhi-Sakay
Dekhi-Shashi
Dekhi-Sherdzhan
Delakchi
Delakci
Delavar Kheyl
Deval’
Devalak
Devali-Mukhammedshakh
Dewale Mohammed-šah
Dewkhanah
Diba-i-Šašpar
Diba-ye Shashpar
Diba-ye Sheshpar
Dibah-e Shashpar
Dibayi-Shashpar
Dilakchi
Dilavarkheyl’
Dival’
Divar
Divarak
Do Shakheh
Došakha
Doabi
Doborjeh
Dokanha-ye Udqol
Dokuhay
Dolanah
Dolaneh
Domjuy
Dost-Mukhammed
Dostkheyl’
Dowghah
Dowlat Khan
Dowlatkhan
Dowlatshah
Dozd Koshteh
Dozdan
Duabi
Duburdzha
Dukankhayi-Udkul’
Dukokhay
Dumdzhoy
Dumjoy
Dushakha
Dust Kheyl
Duzdan
Duzdkušta
Dzangalah
Dzangali
Dzangali Kalay
Dzhabbar
Dzhabbarkala
Dzhadzha
Dzhagatuygazni
Dzhakhangirkala
Dzhakhangirkalay
Dzhalal’zai
Dzhalam
Dzhamal’
Dzhamal’kheyl’
Dzhamali-Pain
Dzhamdzhi
Dzhamiyat
Dzhampol’
Dzhanak
Dzhanbek
Dzhangali
Dzhangul’
Dzhankarig
Dzhankhankala
Dzhanubi
Dzhanubi-Abul’kala
Dzhanubi-Chambaran
Dzhanubi-Garay
Dzhanubi-Gudali
Dzhanubi-Isokheyl’
Dzhanubi-Lilizi
Dzhanubi-Nakheyl’
Dzhanubi-Naudekh
Dzhanubi-Navekhune
Dzhanubi-Taraki
Dzhanubi-Yatimak
Dzhanukalay
Dzhanur
Dzharaskala
Dzhavakkheyl’
Dzhavarta
Dzhavi
Dzhayroba
Dzhidzhga
Dzhil’gay
Dzhilaugir
Dzhoshan
Dzhoyan
Dzhumdzhuma
Dzhumekala
Ešan Kala
Eškari
Edil’kheyl’
Emad
En‘amkhel
Ermah
Ermah Takhmak
Ermah-e Golkuh
Ermah-e Gulkuh
Ermayi-Gul’kokh
Eshan Kala
Eshkari
Espandi
Espgardu
Esphan Deh
Fakhri
Fakirshakh
Famqaš
Famqash
Faqir
Faqiršah
Faqirsah
Faqirshah
Farid Kalay
Faridkalay
Fatekhkala
Fatekhkhan
Faydz¸o Kala
Fayzmukhammedkhan-Kala
Fayzukala
Fayzuval’
Fazil’
Fazlakhmadkheyl’
Fuladbek
Fuladbeyg
Gabari ‘Olya
Gabari Soflá
Gabari-Sufla
Gabari-Ulia
Gabari-ye ‘Olya
Gada Kheyl
Gadagak
Gadahgak
Gadakag
Gadakheyl’
Gadokheyl’
Gadow Kheyl
Gadvarkalay
Gadwar Kalay
Gal’gai
Galgay
Gandakher
Gandikhel
Gandikheyl’
Garbi-Mudkheyl’
Garbi-Mur’yani
Gardan
Gardan-e Bakhara
Gardan-e Sang
Gardani-Bakhara
Gardenborideh
Gari-Shakinola
Garishakh
Gatakala
Gatkay
Gauchdekh
Gauchkul’
Gavguzar
Gavmeshak
Gavmishak
Gavmordeh
Gavmurda
Gawmešak
Gaybali
Gaybikheyl’
Gaybkalandar
Gazikheyl’
Gazni
Ghabchqowl
Ghar-e Shaki Newka
Ghar-e Shaki Nowkah
Gharbi Mudkhel
Gharbi Muryani
Ghare Šaki Noka
Gharišah
Gharishah
Gharsang
Ghat Kala
Ghata Kala
Ghatan
Ghatkay
Ghawc Deh
Ghawcdeh
Ghawchqowl
Ghawcqol
Ghayb‘ali
Ghaybikhel
Ghazi Kheyl
Ghazikhel
Gheyb Qalandar
Gheyb‘ali
Gheybi Kheyl
Ghikhtu
Gholam Kheyl
Gholam Seddiq Kalay
Gholam Shah
Gholamšah
Gholi Talab
Ghowch Deh
Ghowchdeh
Ghowchqowl
Ghowjah
Ghowlah
Ghowli Talab
Ghowlnadeh
Ghowzakay
Ghozakay
Ghugha
Ghughah
Ghuja
Ghujah
Ghujarak
Ghujowrak
Ghulamkhel
Ghuzba
Ghuzbah
Gidar Kheyl
Gidarkheyl’
Giftu
Gilut
Girow
Giruiluman
Giruy Luman
Gizgay
Goša
Goar
Godal-e Shamshir
Godale
Godale Šamšer
Godaley
Godali Alamajid
Godali Amro
Godali Sarcašma
Godali Sarcešma
Godali Sarcheshmeh
Godali Yaray
Godol
Godol Petaw
Godola
Godole Habaši
Godowl
Godul
Godul-e Khalo
Godul-e Naz¸ar
Godul-e Parviz
Godule Khalifa
Godwar Kalay
Godzharay
Godzhorak
Gojaray
Gol Akhvondzadeh Kalay
Gol Kalay
Gola Kheyl
Golakhel
Golbotteh
Golilal
Golzar Kalay
Gonbad-e Anguri
Gonbad-e Shahakbar Aqa
Gongay
Gorbat
Gorg Koshteh
Gorgi
Gosfand
Gowhar
Gowrand
Gowshah
Gozukay
Gudali-Alamadzhid
Gudali-Kandakhari
Gudali-Sarchashma
Gudali-Shamsher
Gudaliamru
Gudaliyaray
Gudol’
Gudul’
Gudul’petau
Gudula
Guduli Parviz
Guduli-Akhangaran
Guduli-Khabashi
Guduli-Khalifa
Guduli-Khalu
Guduli-Nazar
Gudyan
Gudzha
Gudzharak
Gudzhirak
Gudzhur
Gujaray
Gul Kalay
Gul’akhundzada-Kalay
Gul’buta
Gul’dadguti
Gul’nadekh
Gulakheyl’
Gulay
Gulbota
Gulitalab
Gulyamshakh
Gulyamsiddik-Kalay
Gum Qowl
Gumbade Šahakbar Agha
Gumbadi-Shakhakbar-Aga
Gumkul’
Gumqol
Gumqowl
Gungay
Gurbat
Gurgi
Gurgkušta
Gurgkushta
Gurgurak
Gusfand
Gusha
Gusheh
Guzba
H_aji
H_amza
H_asankhel
Hašembakht
Haji Mulla Ya‘qub Kala
Hajikhel
Halem Šar
Harun Kala
Harunkheyl
Hasan Baluc
Hasankhel
Hashembakht
Helalkhel
Hemat
Hemmat
Hengay
Hosay
Hotake ‘Illya
Hotake ‘Ulya
Hotake Sufla
Hotke Sufla
Howsay
Hutak-e ‘Olya
Hutak-e Soflá
Ibadkala
Imad
Inamkheyl’
Ishankala
Ispandi
Ispgardu
Izib Kheyl
Izibkhel
Izmat
Izzatkala
Ja’iroba
Ja’irowba
Jaša
Jabbar Kala
Jaghatu Ghazni
Jaghatuy Ghazni
Jaghori
Jaghowri
Jaghuri
Jahangir Kala
Jahangir Kalay
Jajah
Jalalza’i
Jalaza’i
Jam‘e Awlya
Jam‘eh ‘Olya
Jam‘eyat
Jam‘iyat
Jamal Kheyl
Jamal-e Pa’in
Jamalkhel
Jamiat
Jampol
Jampul
Jan Khan Kala
Janak
Janbek
Janbeyg
Jangul
Jano Kalay
Janqehrigh
Janubi ‘Isákheyl
Janubi ‘Isokhel
Janubi Abul Kala
Janubi Cambaran
Janubi Gudali
Janubi Nakhel
Janubi Nakheyl
Janubi Newe Khune
Janubi Nowdeh
Janubi Sinzi
Janubi Yatimak
Janubi-Lilizi
Jaras Kala
Jashah
Jawak Kheyl
Jawakkhel
Jawarša
Jawarsha
Jawqol
Jelewgir
Jelga
Jelgah
Jelgah-e Malang
Jelgay
Jelowgir
Jeylan
Jijga
Jijgah
Jošan
Jom‘eh Kala
Jomjomeh
Jonubi Abol Kala
Jonubi Chambaran
Jonubi Garay
Jonubi Gowdali
Jonubi Kohnehdeh-e
Jonubi Newe Khune
Jonubi Nowdeh
Jonubi Sinzi
Jonubi Yatimak
Josha
Joshan
Jows¯a
Jowshah
Jum‘e Kala
Jumiat
Jumjoma
Jushan
Kaši
Kažeh
Kabal’dal’
Kachakheyl’
Kachkala
Kadi Jan Morad
Kadidzhanmurad
Kadzhikheyl’
Kadzhkala
Kahkaš
Kahkash
Kaji Kheyl
Kajikhel
Kajqal‘a
Kajqal‘eh
Kakarah
Kakbad
Kakhkash
Kal’khi
Kala Daulat Khan
Kala Langar
Kala Shir
Kala-Abdulakhmedkhan
Kala-Abdulladzhak
Kala-Akhangaran
Kala-Akhingaran
Kala-Bara
Kala-Biland
Kala-Miana
Kala-Mukhammedkhan
Kala-Navi-Akhangaran
Kala-Navi-Khodzharoshnay
Kala-Navi-Nukhburdzha
Kala-Navi-Rakul’
Kala-Navi-Sarm-Reg
Kala-Shakhmukhammed
Kala-Ulum-Barigav
Kalašer
Kalaaklay
Kalaali
Kalaarbab
Kalaarbaba
Kalaazad
Kalabashir
Kalabirgit
Kaladzhauz
Kalagadzhi-Sufla
Kalagadzhi-Ulia
Kalagafur
Kalagarib
Kalagavchaki-Korala
Kalah Menar
Kalaikhtiar
Kalaishrat
Kalaiy-Namdar
Kalakadam
Kalakaku
Kalakal’bi
Kalakazi
Kalakhadzhat
Kalakhadzhi
Kalakhalil’
Kalakhan
Kalakhasha
Kalakheyl’
Kalakurban
Kalalali
Kalalangar
Kalaminar
Kalamullayi-Lang
Kalan Deh
Kalan-Dekh
Kalanaib-Dzhanali
Kalandari
Kalarazay
Kalaruba
Kalasaid-Alim
Kalasher
Kalasheray
Kalatutak
Kalavali-Bala
Kalavali-Pain
Kalay-Nau
Kalayi-Abokhan
Kalayi-Aka
Kalayi-Akhmedali
Kalayi-Arzu
Kalayi-Ashor
Kalayi-Atamukhammed-Khan
Kalayi-Biland
Kalayi-Bostan
Kalayi-Dzhabbarkhan
Kalayi-Giru
Kalayi-Gudam
Kalayi-Gulyamkhuseyn-Ashor
Kalayi-Kalantar
Kalayi-Khadzhi
Kalayi-Khan
Kalayi-Khumari
Kalayi-Khushk
Kalayi-Kuli-Khaydar
Kalayi-Mukhammed-Rakhimkhan
Kalayi-Mukhammedraza
Kalayi-Mulla
Kalayi-Mulla-Gazi
Kalayi-Rasul’
Kalayi-Razi
Kalayi-Safar
Kalayi-Sakhibzada
Kalayi-Shermukhammedkhan
Kalayi-Shukur
Kalayi-Vakil’
Kale Babu
Kalebabu
Kalkalah
Kamar-e Sartelah
Kamaruddin-Kala
Kamis Kheyl
Kamiskhel
Kamkay Chupan
Kamkay Copan
Kamkay-Chopan
Kanake
Kanatbaš
Kanatbash
Kanati-Akhmed
Kanati-Atakhan
Kanati-Gulyamdzhan
Kanati-Seyidgul’
Kandakhari
Kansaf
Kapaš
Kapash
Kar’yaali
Kar’yaamru
Kar’yabakhlol’-Sakhib
Kar’yadzhalil’
Kar’yakhakim-Sakhib
Kar’yakhamada
Kar’yal’
Kar’yamusa
Kar’yashamssakhib
Kar’yasuleyman
Kar’yay-Bakhtiar
Kar’yayi-Adzha
Kar’yayi-Agodzhan
Kar’yayi-Atal’
Kar’yayi-Azad
Kar’yayi-Baki
Kar’yayi-Bayan
Kar’yayi-Buguchari
Kar’yayi-Dekh
Kar’yayi-Gaumast
Kar’yayi-Gukhar
Kar’yayi-Kamaykecha
Kar’yayi-Kashigurg
Kar’yayi-Khanan
Kar’yayi-Kul’
Kar’yayi-Mukhammedali
Kar’yayi-Petau
Kar’yayi-Pitau
Kar’yayi-Saidkhan
Kar’yayi-Sakhibzada
Kar’yayi-Sangi-Zar
Kar’yayi-Sarau
Kar’yayi-Tis
Kar’yayi-Zabit
Kar’yayi-Zafdzhoy
Karakat
Karangah
Karavaddin
Karaw od Din
Kardani Zawle
Kardani-Zaule
Karez-Bala
Karezgulak
Karezi-Abdul’
Karezi-Kalan
Karezi-Ram
Karezislama
Kareznazar
Kargan
Kargayi-Bala
Kargayi-Pain
Karimdadkala
Kariz Naz¸ar
Kariz-e ‘Abdol
Kariz-e ‘Abdul
Kariz-e Bala
Kariz-e Eslama
Kariz-e Ghulak
Kariz-e Kalan
Kariz-e Mianeh
Kariz-e Ram
Karkunduy
Karshina
Karvaddin
Karwaddin
Kashdukhi
Kashi-Amru
Kashi-Bala
Kashi-Charag
Kashi-Fatekh
Kashi-Kauku
Kashi-Madzhid
Kashi-Payn
Kashiali
Kashkhal’bek
Kasimkheyl’
Katadeh
Katadekh
Katahdeh
Katakhak
Katar
Katoke Sabzab
Katoki-Sabzab
Katolgha
Katowk-e Sabzab
Katowlgha
Katowlghah
Kaz_h_eh
Kešani
Kece Pari
Keche Pari
Kelli Kalay
Keshani
Khašak
Khašek
Khašta
Khabib-Gudali
Khabibkalay
Khabibkheyl’
Khadarval’
Khadarwal
Khadel’
Khadukala
Khadzhimulla-Yakub-Kala
Khadzhiruzi
Khaftas’yab
Khak-e Kareh
Khak-e Kheyr
Khak-e Sharbat
Khaka
Khakah
Khakbad
Khake Šarbat
Khakeran
Khaki-Kara
Khaki-Sharbat
Khakiran
Khalah Kheyl
Khalakhel
Khalakheyl’
Khalifa Babakhel
Khalifa Cambar
Khalifa-Babakheyl’
Khalifachambar
Khalifeh
Khalifeh Baba Kheyl
Khalifeh Chanbar
Khalil Kala
Khalimshar
Khalokhel ‘Ulya
Khalokhele Sufla
Khalokheyl’-Ulia
Khalokheyli-Sufla
Khalow Kheyl-e ‘Olya
Khalow Kheyl-e Soflá
Khamat Kheyl
Khamatkhel
Khan Kala
Khan Kheyl
Khan-Korund
Khanadarkha
Khanayi-Abdul’mikhtar
Khanayi-Seyid-Mukhsan
Khanayi-Seyid-Sarvar
Khanayi-Seyidmir
Khandzhu
Khane-ye Seyyed Mir
Khaneh-ye ‘Abd ol Mehtar
Khaneh-ye ‘Abdul Mehtar
Khaneh-ye Seyyed Mir
Khaneh-ye Seyyed Sarvar
Khanehdarha
Khani ‘Ulya
Khani Sufla
Khani-Safla
Khani-Ulia
Khani-ye ‘Olya
Khani-ye Soflá
Khanikhel
Khanju
Khankhel
Khanmakhmudkala
Khanzama Kheyl
Khanzamakhel
Khanzamakheyl’
Khar Bolagh
Kharbotteh
Kharbuta
Kharchosh
Kharchowsh
Kharcoš
Khargardan
Khargilu
Kharkhaša
Kharkhasha
Kharkhashah
Kharkuš
Kharkul’
Kharmordeh
Kharnay
Kharqowl
Kharsal’
Khartogay
Khartowghay
Kharunkala
Kharunkheyl’
Khas Orozgan
Khashak
Khashik
Khashimbakht
Khasteh
Khata Kheyl
Khatakhel
Khatm-e ‘Olya
Khatm-e Awlya
Khaudayti
Khaydaray
Khaydarra
Khayro
Khayrow
Khayru
Khedah
Khedow Kheyl
Kheyr Khvajeh
Khida
Khidokheyl’
Khilal’kheyl’
Khimat
Khingay
Khodzha-Abdal’
Khodzha-Akhmad
Khodzha-Kalan
Khodzhaab
Khodzhabagal’
Khodzhadaka
Khodzhagan
Khodzhagurumbu
Khodzhakheyl’
Khodzhi-Mukam
Khojaqol
Khomri
Khosankala
Khoshk Kariz
Khoshkqowl
Khotaki-Sufla
Khotaki-Ulia
Khowdza’i
Khowjadakah
Khowjal Kheyl
Khowjeh Ghorumbo
Khowjehqowl
Khowsh Qowl
Khowshli-ye Bala
Khowshli-ye Pa’in
Khtak
Khušabdal
Khušali
Khušk Karez
Khuškqol
Khušli Bala
Khušli Payan
Khušmorad
Khušqadir
Khušqol
Khušqol Kalay
Khušqul
Khubjoy
Khulay
Khumri
Khun’yan
Khunian
Khunyan
Khurdak Qarkhachi
Khurdak Qarkhaci
Khus¯ha
Khus¯li
Khuseynkheyl’
Khush Abdal
Khushabdil’
Khushgadit
Khushkhali
Khushkkul’
Khushkul’
Khushkul’kalay
Khushli-Bala
Khushli-Payan
Khushmurad
Khushqul
Khuskqol
Khuskqol Kalay
Khuzai
Khvajah Khel
Khvajegan
Khvajeh ‘Omri
Khvajeh Ab
Khvajeh Abdal
Khvajeh Bagal
Khvajeh Ghorumban
Khvajeh Ghorumbo
Khvajeh Kalan
Khvajeh Kheyl
Khvajeh Roshna’i
Khvajehdakah
Khvajehqowl
Khvarki
Khvosh Abdal
Khvosh Morad
Khvosh Qadir
Khvosh Qol
Khvosh Qowl Kalay
Khvoshqowl
Khwaja Ab
Khwaja Bagal
Khwaja Kalan
Khwaja Roshna’i
Khwajagan
Khwajah ‘Omari
Khwajakhel
Khwarki
Kichepari
Kidamkheyl’
Killikalay
Kirgoy
Kishani
Kodul-e Shadruz
Kodule Šadroz
Kohneh Deh
Kohneh Deh-e Janubi
Kohnehdeh-e Binighar
Kohnehdeh-e Pa’in
Kolayvazir
Kolukh
Konaqe ‘Ulya
Konsaf
Kor’ya
Kordzhalal’
Kotal’
Kotaray
Kotkhana
Kowchal
Kowday
Kowdi
Kowji
Kownaq-e ‘Olya
Kowtah
Kowtaray
Kowteh
Kowtkhaneh
Kowz Fuladi
Kowz Sukhteh
Kuša
Kuša-i-Ašay
Kušahe Bala
Kušahe Pa’in
Kuši Barik
Kuškay
Kucal
Kuchnay Babri
Kudale
Kuday
Kudaymangalay
Kudul’
Kuduli-Shadroz
Kuhnadeh
Kuhnaqal‘a
Kukhna-Dekh
Kukhnadekhi Dzhanubi
Kukhnadekhi-Binigar
Kukhnadekhi-Payn
Kul’bed
Kul’bugut
Kul’pirak
Kul’turgu
Kulayi-Yadgar
Kulbugut
Kuli-Augan
Kuli-Babur
Kuli-Bayan
Kuli-Dakhud
Kuli-Dzhana
Kuli-Dzhaukul’
Kuli-Khugan
Kuli-Shadan
Kuli-Sheraybarigav
Kuli-Shora
Kuli-Zangi
Kulukh
Kulukhsha
Kumagi-Bala
Kumagi-Payn
Kunag
Kunagh
Kunagi-Sufla
Kunagi-Ulia
Kundel Qaš
Kundel Qash
Kundirah
Kundoli
Kunduli
Kuniakala
Kunsaf
Kur Jalal
Kur Sang
Kurbankheyl’
Kurbanmurda
Kurgah
Kus¯ahe
Kusa-i-Petawqol
Kushah-e Bala
Kushah-e Pa’in
Kushah-ye Ashay
Kushah-ye Petawqowl
Kushakhi-Bala
Kushakhi-Payn
Kushi Barik
Kushibarik
Kushkay
Kutikar
Kutulank
Kuz ‘Alana
Kuz ‘Alanah
Kuz Adinkhel
Kuz Adinkheyl
Kuz Darikhan Kheyl
Kuz Gowgar
Kuz Khadow Kheyl
Kuz Litap
Kuz Sokhta
Kuz Sukhteh
Kuz Tasan
Kuz-Adinkheyl’
Kuz-Alana
Kuz-Darikhankheyl’
Kuz-Fuladay
Kuz-Gogar
Kuz-Khadokheyl’
Kuz-Litap
Kuz-Sokhta
Kuz-Tasan
Kyshlagak
Kyshligak
La‘l Chak
La‘l Chak-e Molki
La‘lcak
La‘lival
La‘liwal
La‘lkhan Kheyl
La‘lkhankhel
Laškar Kala
Laško
Lagari
Lagavat
Laghawat
Lakhak
Lal’mukhammedkheyl’
Lala Kala
Lala Kheyl
Lalahkheyl
Lalakala
Lalakhel
Lalakheyl’
Lalehkheyl
Lalival’
Landah Kheyl
Landakheyl’
Lar Kalay
Largah
Laryan
Lashkar Kala
Lashko
Lashku
Latek Kalay
Lavang
Lavul’kheyl’
Lawul Kheyl
Lawulkhel
Layegh
Layig
Lelay
Lesak
Leylizi-ye Jonubi
Leylizi-ye Shomali
Liday
Lilaktur
Lilay
Lilizi Janubi
Lilizi Samali
Lowda
Lowdah
Lowlah
Lowto
Lowy S_h_ar
Loy Šar
Loy-Shar
Loya Cina
Loya-China
Ludin-e Sharqi
Ludine Šarqi
Ludini-Garbi
Ludini-Sharki
Luy Babri
Luyah Chineh
M’yadadval’
Ma’murwal
Mašal
Mabaynsokhta
Mabaynsukhteh
Mabeynsukhteh
Machrah
Macra
Madak Kheyl
Madakkheyl’
Madzham
Mahmud Khel
Makhibbulla
Makhmud
Mal’khi
Mala Kheyl
Malakhel
Malakheyl’
Malang Kheyl
Malangkhel
Malangkheyl’
Malek Kheyl
Malek Khvajehgay
Malek Khwajagay
Malekak
Malekkhel
Malekshah
Malestan
Malikkheyl’
Malikkhodzhagay
Malkeša
Malkhi
Mamuš
Mamurval’
Mamush
Manak Kheyl
Manakkhel
Manam Khona
Manan Khona
Manan Khoneh
Manankhuna
Mandzharkheyl’
Mandzhvaysokhta
Mandzway Sukhteh
Mangah
Mangal Khan
Mangalay
Manjarkheyl
Manjway Sokhta
Manjway Sowkhtah
Mantaka
Mantakah
Manur Kala
Mar’yanay
Marbolagh
Mardala
Mardalah
Markaz-e Kushah
Markaz-e Nowdeh
Markazi Kuša
Markazi Kushah
Markazi Nowdeh
Markazi-Naudekh
Markazikusha
Markhaneh
Markul’
Marow Khan
Marqowl
Marvardar
Mashaki
Mast Kheyl
Mastak
Mastan Kala
Mastan Khune
Mastkhel
Mastkheyl’
Mayan Kheyl
Mayankhel
Mayankheyl’
Maydan ‘Olya
Maydane ‘Ulya
Maydani-Sufla
Maydani-Ulia
Maylor
Maylur
Maynu Kalay
Maysa
Mazdur
Mazghar
Mazu
Melanay
Menzi
Mer’yani
Merajan
Meryaney
Meryani
Merzaka
Mesr Kheyl
Meta Kheyl
Metakhel
Metargudale
Meydan-e ‘Olya
Meydan-e Soflá
Miadad Kala
Miadadkala
Mian Kheyl
Miana-Gardab
Mianabed
Mianadang
Mianah Bed
Mianah Bid
Miandzhu
Mianeh Gandab
Mianehbid
Mianju
Miankal
Miantow
Miantu
Mikhman
Milaw
Mina Kheyl
Minadekh
Minah Deh
Minakhel
Mir ‘Alam
Mir ‘Alam Kala
Mir Avval Mir Khan
Mir Kheyl
Mir-Akhmed-Khune
Mir-Alam
Miradzhan
Mirak Kheyl
Mirakkheyl’
Mirdzhan
Mirdzhoy
Mirigit
Mirjuy
Mirkheyl’
Miroval’mirkhan
Mirza ‘Abdollah Khan
Mirza ‘Ali
Mirza Beyg
Mirza Kheyl
Mirza-Abdullakhan
Mirzabeyg
Mirzakah
Mirzaval’
Mirzawal
Misirkheyl’
Mitah
Mo’men Kheyl
Mošungay
Mochun Kheyl
Mocunkhel
Mofti Kala
Mokarrab
Mokum
Mola Kala
Mola Kheyl
Molagolan Kala
Molla Golan Kala
Molla Jana
Molla Kala
Molla Khamo
Molla Liwar
Molla Nowruz
Molla Salim Kalay
Mondab
Mopay
Moqay
Moqay Qabar
Moqor
Moqor Kalay
Morad Khan
Morghdulnah
Morsal Band
Mosalli
Moshungay
Mosta‘jar
Mosta’jer
Mostowfi
Mowmand Kala
Mowpay
Mozdur Kala
Mu’menkhel
Mušaka
Mušakan
Mušakay
Mucay
Muchay
Muchunkheyl’
Mufti Kala
Muftikala
Mugulan
Mukar
Mukarrab
Mukhammedalam-Kalay
Mukhammedgani-Kalay
Mukhammedgaush
Mukhammedkheyl’
Mukhammedkuli
Mukhammedraza-Kala
Mukhammedumar-Kalai
Muklay
Mukum
Mukuri
Mukurkalay
Mulla Khamo
Mulla Liwar
Mulla Salim Kalay
Mulla-Akhmed-Gudali
Mulla-Khamu
Mulla-Salim-Kalay
Mullagulan-Kala
Mullajana
Mullakala
Mullakalay
Mullakeyl’
Mullalivar
Mumah
Muminkheyl’
Mundah Derakht
Munday
Mungor
Mungur
Muraday
Murbulak
Murdar
Murgdul’na
Muriani
Murpay
Mursala Band
Murtazakhan
Murza Kheyl
Mus¯aki
Musá ‘Ali
Mush Kheyl
Mushaka
Mushakah
Mushakay
Mushkhal’
Mushki
Mushungay
Muskhel
Mustadzhar
Mustaufi
Mustawfi
Mustufi
Muytu
Myanadang
Myanjo
Myankal
Myantu
N’yakul’
N’yaz
N’yazbabakala
N’yazi
N’yazulla
Nadri
Nakhaši Qalandari
Nakhashi Qalandari
Nakhashi-Kalandari
Nakhel
Nakhel Samali
Nakheyl
Nakheyl-e Jonubi
Nakheyl-e Shomali
Nakhil
Nala-i-Kalan
Nalah-e Kalan
Nalah-e Khord
Nalayi-Kalan
Nalayi-Khurd
Nanigund
Nao Kila
Narbid
Narighan
Narmay
Naser Khan Khuneh
Nasirkhankhuna
Naskili
Nasokhel
Nasokheyl’
Nasrod Din
Nasu Kheyl
Nasuzi
Nau Qala
Nauda
Naudekhi-Binigar
Naudekhi-Dzhala
Naudekhi-Muradali
Naudekhi-Para
Naurozi
Naurozkheyl’
Navabkheyl’
Navagay
Navar
Navardzhoy
Navay-Khadokheyl’
Navay-Khune
Nave-Gerda
Nave-Kala
Naveh-ye Pasha’i
Naverqowzi-ye Bala
Naveshar
Navi-Dagar
Navor
Navvab Kheyl
Nawa-i-Paša’i
Nawabkhel
Nawagay
Nawar Juy
Naway Karez
Naway Kariz
Naway Khedokhel
Naway Khune
Nawaz
Nawbabi
Nawbali Kalan
Nawe Šar
Nawe Gerdah
Nawe S_h_ar
Nawer Juy
Nawqal‘a
Naykala
Nayqala
Nayqalah
Naytughay
Nayzar-e Petawqowl
Naz¸ar Khan Kala
Naz¸arval
Nazak
Nazar Khan Kalay
Nazarkhankala
Nazarkhankalay
Nazarmukhammed-Khune
Nazarvali
Ne‘matay
Ne‘mati
Nekzi
Newi Dagar
Neyzar
Neyzar-e Petawqowl
Nial Khan
Nial’khan
Niamatai
Niaqol
Niaz Baba Kala
Niazollah
Nikzi
Nimatay
Nivkala
Niw Qal‘a
Niw Qal‘eh-ye
Noh Borjeh
Nokurdak
Now Borjeh
Now Deh-e Jalah
Now Deh-e Morad ‘Ali
Now Deh-e Pareh
Now Kordak
Now Qal‘eh
Now-e Kala
Nowbabi
Nowbali Dadi
Nowdeh-e Binighar
Nowdeh-e Parah
Nowe Qal’ah
Nowjuy
Nowkah
Nowruz Kheyl
Nugayi-Sufla
Nugayi-Ulia
Nughay-e ‘Olya
Nughay-e Soflá
Nughaye
Nughaye ‘Ulya
Nughaye Sufla
Nukah
Nukhburdzha
Numqol
Numqowl
Nur Kheyl
Nuri Kala
Nurikala
Nyaqul
Nyaz-baba Kala
Nyazi
Nyazullah
Obekaram
Oca
Okak
Ol’sinak
Olezar
Olghu
Olsenak
Oqowlak
Oqulak
Oriski
Otapur
Ow Band
Owbeh Karam
Owchah
Owkak
Owlghu
Owlia
Owlsenak
Owlu
Ozbaki
P’yadara
P’yadarakh
P’yanlara
Pa-ye Kowtal
Pa’in Gandab
Pa’in Qal‘eh-ye Qarnalah
Pacawal
Pachaval’
Pachawal
Padzhak
Pain-Kalakarnala
Pakhisar
Pakpulag
Pakpulagh
Palarikalay
Pamkash
Pamqaš
Pamqash
Pana Kala
Panakala
Panddzhay
Pandzhakyshlak
Panj Juy
Panjaqešlaq
Panjehqeshlaq
Panjjoy
Pannah
Pannak
Parad
Parakala
Parca
Parcha
Parcheh
Pareh Kala
Parisang
Parzubay
Pashakhaneh
Pat’yakunduli
Pat’yavuta
Pat’yayi-Rakhimbek
Patah
Patiši
Patishi
Patrah
Patyah Kundoli
Patyah-e Rahim Beyg
Pay Jalka
Pay Jalkah
Pay Luch
Pay Mast‘ali
Pay Tangi
Payan Qal‘a
Payan Qal‘eh
Payandeh
Payankala
Paybum
Paydzhal’ka
Paye Kotal
Payi-Gandab
Payinda
Payindachambar
Payinday
Payindeykheyl’
Paykotal’
Payluc
Payluch
Paymastali
Paytangi
Payvand-e Musá Kheyl
Payvandi-Musakheyl’
Payvandkushta
Paywandkušta
Pešighar
Pedah
Penji
Perogay
Petawak
Petawqol
Petawqowl
Peyrowgan
Peyvand Koshteh
Piadeh Rah
Piari
Pida
Pindzhi
Pir Šabaz
Pir Aka
Pir Qol
Pir Shabaz
Pir-Ali
Pir-Shabaz
Pirakhi
Pirkul’
Pirzadakha
Pirzadeha
Pirzadehha
Pish-e Ghar
Pishigar
Pitavak
Podineh
Pordel Qal‘eh
Posht-e Chub
Posht-e Khak
Postindoz
Pušte Khak
Pudina
Purdel
Purdel Qal‘eh
Purdil’
Purdil’kala
Pusht-e Khak
Puste Chob
Puste Cob
Pustinduz
Putval’
Putwal
Puzdar Kalay
Qa‘leh Arbaba
Qa‘leh-ye Jowz
Qaš
Qaš Dukhi
Qaše Amro
Qaše Bala
Qaše Caragh
Qaše Fateh
Qaše Hajar
Qaše Kawku
Qaše Majid
Qaše Moqam
Qaše Olum Balakhsan
Qaše Pa’in
Qaši‘ali
Qaškhalbeg
Qašyajat
Qabarghah
Qabghuzar
Qabjoy
Qabjuy
Qabl Qowl
Qablqol
Qablqowl
Qaburghah
Qacakhel
Qachakhel
Qachqala
Qacqala
Qaha Deh
Qahrah
Qal‘a Šahmohammed
Qal‘a Šeray
Qal‘a ‘Ali
Qal‘a ‘Ešrat
Qal‘a Aklay
Qal‘a Ghawcake Korala
Qal‘a Jawz
Qal‘a Kako
Qal‘a Kalbi
Qal‘a Khaša
Qal‘a Khalil
Qal‘a Khušk
Qal‘a Khukjoy
Qal‘a Lali
Qal‘a Mulla Ghazi
Qal‘a Mulla-i-Lang
Qal‘a Myana
Qal‘a Na’eb Jan‘ali
Qal‘a Nawe Khwaja Rošna’i
Qal‘a Tutak
Qal‘a Wali Bala
Qal‘a Wali Pa’in
Qal‘a-i ‘Alam
Qal‘a-i-Šermohammed-khan
Qal‘a-i-Šokur
Qal‘a-i-‘Ali
Qal‘a-i-‘Alijan
Qal‘a-i-Ašor
Qal‘a-i-Abokhan
Qal‘a-i-Aka
Qal‘a-i-Aklay
Qal‘a-i-Bostan
Qal‘a-i-Ghawcake Korala
Qal‘a-i-Jawz
Qal‘a-i-Kako
Qal‘a-i-Kalbi
Qal‘a-i-Khalil
Qal‘a-i-Khan
Qal‘a-i-Khasa
Qal‘a-i-Khušk
Qal‘a-i-Khusk
Qal‘a-i-Lali
Qal‘a-i-Mohd-Khan
Qal‘a-i-Mulla
Qal‘a-i-Mulla Ghazi
Qal‘a-i-Mulla-i-Lang
Qal‘a-i-Myana
Qal‘a-i-Na’eb Jan‘ali
Qal‘a-i-Safar
Qal‘a-i-Tutak
Qal‘a-i-Wakil
Qal‘a-i-Wali Bala
Qal‘a-i-Wali Pa’in
Qal‘eh Molla-ye Lang
Qal‘eh Now-ye Ahangaran
Qal‘eh Now-ye Khvajeh Rowshana’i
Qal‘eh Now-ye Noh Borjeh
Qal‘eh Now-ye Sar-e Rig
Qal‘eh Vali-ye Bala
Qal‘eh Vali-ye Pa’in
Qal‘eh-e Giru
Qal‘eh-ye ‘Abdollahjan
Qal‘eh-ye ‘Alam
Qal‘eh-ye ‘Alijan
Qal‘eh-ye ‘Ashur
Qal‘eh-ye ‘Eshrat
Qal‘eh-ye ‘Olum Barigav
Qal‘eh-ye ‘Olum Barigaw
Qal‘eh-ye Abu Khan
Qal‘eh-ye Aka
Qal‘eh-ye Akhond
Qal‘eh-ye Aklay
Qal‘eh-ye Arezu
Qal‘eh-ye Azad
Qal‘eh-ye Bara
Qal‘eh-ye Bashir
Qal‘eh-ye Beland
Qal‘eh-ye Berget
Qal‘eh-ye Bowstan
Qal‘eh-ye Bustan
Qal‘eh-ye Dowlat Khan
Qal‘eh-ye Ekhtiar
Qal‘eh-ye Ghafur
Qal‘eh-ye Gharib
Qal‘eh-ye Ghavchak-e Kowralah
Qal‘eh-ye Ghavchak-e Kowratah
Qal‘eh-ye Godam
Qal‘eh-ye Jabbar Khan
Qal‘eh-ye Kako
Qal‘eh-ye Kalantar
Qal‘eh-ye Kalbi
Qal‘eh-ye Kariz
Qal‘eh-ye Khalil
Qal‘eh-ye Khashah
Qal‘eh-ye Khasheh
Qal‘eh-ye Khomari
Qal‘eh-ye Khoshk
Qal‘eh-ye Khukjuy
Qal‘eh-ye Khvajeh
Qal‘eh-ye Kohneh-ye Raqowl
Qal‘eh-ye Lali
Qal‘eh-ye Langar
Qal‘eh-ye Mianeh
Qal‘eh-ye Molla
Qal‘eh-ye Molla Ghazi
Qal‘eh-ye Molla-ye Lang
Qal‘eh-ye Na’eb Jan‘ali
Qal‘eh-ye Namdar
Qal‘eh-ye Now-e Ahangaran
Qal‘eh-ye Now-e Khvajeh Rowshana’i
Qal‘eh-ye Now-e Noh Borjeh
Qal‘eh-ye Now-e Raqowl
Qal‘eh-ye Now-e Sar-e Rig
Qal‘eh-ye Qadam
Qal‘eh-ye Qorban
Qal‘eh-ye Rasul
Qal‘eh-ye Razay
Qal‘eh-ye Ruba
Qal‘eh-ye Safar
Qal‘eh-ye Seyyed ‘Alam
Qal‘eh-ye Seyyed ‘Alem
Qal‘eh-ye Seyyed Majnun
Qal‘eh-ye Shiray
Qal‘eh-ye Shokur
Qal‘eh-ye Tutak
Qal‘eh-ye Vakil
Qal‘eh-ye Vali Bala
Qal‘eh-ye Vali Pa’in
Qal’a-i-Bašir
Qala Daulat Khan
Qala Khwaja Mori
Qala-i-Karez
Qala-i-Sarkari
Qala-i-Torgha
Qalaghaj-e ‘Olya
Qalaghaj-e Soflá
Qalaghaje
Qalaghaje ‘Ulya
Qalaghaje Sufla
Qalakh
Qalay Naw
Qalay Now
Qalay Vazir
Qalay-e Gombad
Qalkhi
Qalturghu
Qamar od Din Kalay
Qanat-e ‘Atakhan
Qanat-e Gholamjan
Qanat-e Seyyed Gol
Qanatbash
Qancaghi
Qandahari
Qaršina
Qaraca
Qarachah
Qarah Bagh
Qarca
Qareh Qowl
Qarehbagh
Qarehchah
Qargha-e Bala
Qarghah
Qarghah-e Bala
Qarghah-e Pa’in
Qarghaneh
Qarkhachi
Qarkhaci
Qarshinah
Qarya Šams Saheb
Qarya-i-Šams Saheb
Qarya-i-Baghucari
Qarya-i-Kamay Keca
Qarya-i-Qašigurg
Qaryah-ye Saheb Khan
Qaryeh-e ‘Atal
Qaryeh-e Bayan
Qaryeh-e Deh
Qaryeh-e Petaw
Qaryeh-e Qowl
Qaryeh-e Seyyed Khan
Qaryeh-ye ‘Ali
Qaryeh-ye ‘Amr
Qaryeh-ye ‘Atal
Qaryeh-ye Aghowjan
Qaryeh-ye Ajah
Qaryeh-ye Azad
Qaryeh-ye Baba
Qaryeh-ye Baghuchari
Qaryeh-ye Bakhtiar
Qaryeh-ye Bayan
Qaryeh-ye Dahansay
Qaryeh-ye Dehak
Qaryeh-ye Gav Mast
Qaryeh-ye Hajimohammad
Qaryeh-ye Jalil
Qaryeh-ye Kamay-Kechah
Qaryeh-ye Khanan
Qaryeh-ye Khodadad
Qaryeh-ye Lay
Qaryeh-ye Musá
Qaryeh-ye Nasir
Qaryeh-ye Petaw
Qaryeh-ye Qashi Gorg
Qaryeh-ye Qowl
Qaryeh-ye Sang-e Zar
Qaryeh-ye Saraw
Qaryeh-ye Seyyedkhan
Qaryeh-ye Soleyman
Qaryeh-ye Tes
Qaryeh-ye Vali
Qaryeh-ye Wali
Qaryeh-ye Zaf Juy
Qas
Qasem Kheyl
Qasemkhel
Qasgholja
Qash Dukhi
Qash-e ‘Ali
Qash-e Amro
Qash-e Bala
Qash-e Charagh
Qash-e Kabku
Qash-e Kawku
Qash-e Majid
Qash-e Moqam
Qash-e Olum Balakhsan
Qash-e Pa’in
Qashghowljah
Qashi ‘ali
Qashkhalbeyg
Qešlaghak
Qešlaqha
Qešleghak
Qedam Kheyl
Qerghu’i
Qeshlaghak
Qeshlaqha
Qeshleghak
Qifak
Qirghuy
Qodul-e Ahangaran
Qole Šadan
Qole Šeray Barigaw
Qole Šora
Qole Awghan
Qole Bayan
Qole Hatam
Qole Jana
Qole Jawqol
Qole Khuban
Qole Khugan
Qole Khusi
Qole Zangi
Qoleh-ye Yadgar
Qolleh -e-Bed
Qolleh-ye Yadgar
Qolyakhi Bala
Qolyakhi Mabayn
Qolyakhi Pa’in
Qorban Kheyl
Qorbanmordeh
Qosa
Qowl
Qowl-e Awghan
Qowl-e Babor
Qowl-e Bamrad
Qowl-e Bayan
Qowl-e Bid
Qowl-e Dahud
Qowl-e Jana
Qowl-e Jawqowl
Qowl-e Khuban
Qowl-e Khugan
Qowl-e Khushi
Qowl-e Payandeh
Qowl-e Saydo
Qowl-e Shadan
Qowl-e Sheray Barigaw
Qowl-e Shiray Barigav
Qowl-e Shureh
Qowl-e Zangi
Qowlbid
Qowlyakhi Bala
Qowlyakhi-ye Bala
Qowlyakhi-ye Mabeyn
Qowlyakhi-ye Pa’in
Qowshah
Qowtowlank
Qušnak
Qulukhša
Qulukhshah
Qumagh-e Bala
Qumagh-e Pa’in
Qunag-e ‘Olya
Qunag-e Sofla
Qunage ‘Ulya
Qunage Sufla
Qushnak
Rašidkhel
Rabat-e Kuhneh
Rabokheyl’
Rabow Kheyl
Rad Kheyl
Radkheyl’
Rah-e Kalan
Rah-e Ramah
Rahmak
Rakhimdadkala
Rakhimdadkalay
Rakhimkheyl’
Rakhmankala
Rakhmankalay
Rakul’
Rama Kheyl
Ramakheyl’
Rashid Kheyl
Rashidkheyl’
Rayatgudale
Raz Beyg
Razbek
Razvaliny Achu
Razvaliny Bar-Litap
Razvaliny Churka
Razvaliny Kalakhundzhay
Razvaliny Kalakhushk
Razvaliny Mundau
Razvaliny Naudekh
Razvaliny Shakhi
Razvaliny Zor-Khadu
Rekhi
Rig Juy
Rostam Kheyl
Rowri
Rozikala
Rundeh
Rustamkheyl’
Ruzi Kala
S_h_ado
S’yandi-Sufla
S¯’la
S¯inkae
Sa‘adat Kala
Sa‘adat Kheyl
Sa‘adat-e Sarband
Saadati-Sarband
Saadatkala
Saadatkheyl’
Saba Kheyl
Sabakhel
Sabi Kheyl
Sabz Chub-e Pa’in
Sabz Naleh
Sabz Sangak-e Babakeh
Sabz Taleh
Sabzang
Sabzang Wa Haydar
Sabzcobe Pa’in
Sabznala
Sabznalah
Sabzpošan
Sabzposhan
Sabzpushan
Sabzsang
Sabzsang-Va-Khaydar
Sabztala
Sadah-e Nayqalah
Sadayi-Naykala
Sadbarg
Sadeh-ye Nayqaleh
Sadowzay
Sadray
Sadukala
Safar Kheyl
Safar Koshtah
Safar Koshteh
Safarkheyl’
Safarkušta
Safarkushta
Safarqowl
Safarval’
Safarwal
Safed Sang
Safedbulak
Safeddevar
Sagolay
Sahr-e Makrubeh
Saidkhayi-Bal’khi
Saidnurkalay
Saidokhankala
Saidokheyl’
Saiki Kheyl
Sakhabuk
Sakhibkhan
Sakhibzada-Kala
Saki Kheyl
Sakihkel
Sakikhel
Sakikheyl’
Saksadeh
Saksadekh
Salahkhel
Salakhkheyl’
Salam Godal-e
Salam Kheyl
Salamgudali
Salamkhel
Salim Khel
Salim Kheyl
Samand Qal‘eh
Samandkala
Samir-e Falezwan
Sanakhel
Sanakheyl’
Sang Chapchi
Sang Juy
Sang Shandah
Sang Shandeh
Sang Shindah
Sang Tamu
Sang-capci
Sang-e Laku
Sang-e Mashah
Sang-e Masheh
Sang-e Miri
Sang-e Za’edeh
Sang-i-Macha
Sang-i-Masha
Sangšanda
Sangafatada
Sangafatadah
Sangav
Sangchalchi
Sangdeh
Sangdekh
Sangdzhoy
Sange Maša
Sangi-Laku
Sangi-Miri
Sangi-Zaida
Sanginaka
Sanginakah
Sangjoy
Sangjuy
Sangkala
Sangqal‘eh
Sangqala
Sangshanda
Sangshandah
Sangshinda
Sangtol
Sangtowl
Sangul Khel
Sangul Kheyl
Saqi
Saqi Kheyl-e Aband
Sar Boland Kala
Sar Cheshmeh
Sar Faraz Kala
Sar Gandab
Sar Jangal
Sar Khanehtu
Sar Qowl
Sar Qowl-e Seyyeda
Sar Talah
Sar Tasan
Sar-e Bid
Sar-e Chowqa
Sar-e Darya
Sar-e Jamal
Sar-e Kalan
Sar-e Kowryah
Sar-e Luman
Sar-e Warqah
Sarab va Andar
Saragbarga
Sarau-va-Andar
Sarbilandkala
Sarboland Kala
Sarcašma
Sarchashma
Sarchowqa
Sardar Khan Kalay
Sardarkala
Sardarkhankala
Sardeh Band
Sardekhband
Sare Bed
Sare Jama
Sare Pul
Sarecoqa
Sarfaraz Kala
Sarfarazkala
Sarferaz Kala
Sarfirazkala
Sargandab
Sargi Mul Kheyl
Sari-Bed
Sari-Bum
Sari-Dar’ya
Sari-Kalan
Sari-Kor’ya
Sari-Luman
Sari-Varka
Sarichoka
Sarkhanatu
Sarkuli-Seyida
Sarnahqal‘eh
Sarnakala
Sarnaqal‘eh
Sarpafay
Sarsadeq
Sarsadik
Sarsota
Sartala
Sartasan
Sartorbaba
Sartowr Baba
Sarvankheyl’
Sarwan Kheyl
Satarkala
Sattar Kala
Sausanag
Sauzsang
Sawsanag
Sawzsang
Sayakhana
Saydo Kheyl
Sayedha-i-Acokhan
Sayeh Khaneh
Saygan
Sayghan
Sayidayi-Sikhiyekhta
Saynd-Rasul’-Baba
Seddiq Kala
Sefid Bolaq
Sefid Divar
Sefid Sang
Seh Deh
Seh Dival
Seh Divar
Seh Gachah
Seh Kah Chah
Seh Kichah
Seh Pay
Seh Paya
Seh Payeh
Seh Qal‘a
Sehkcoghan
Sehkhak
Sehkhengak
Sehkica
Sehpaya
Sehpayeh
Sehtopa
Sehtupeh
Seiidan
Sekeca
Sekecha
Sekechah
Sekhjoy
Sekho Kala
Sendzelah
Sengasi
Sepin Tak
Sevak
Sewak
Seyda’i
Seyid-Ibrakhim-Kalay
Seyidkhayi-Achokhan
Seyyed Ebrahim Kalay
Seyyed Nur Kalay
Seyyed Rasul Baba
Seyyedah-e Seh Nekhtah
Seyyedha-ye Achowkhan
Seyyedha-ye Balkhi
Seyyedha-ye Seh Nekhtah
Sfirgin
Shabetak
Shabnam
Shadaykusha
Shadey Kushah
Shadi Kala
Shadi Kheylo Kalay
Shadikala
Shadikheylu-Kalay
Shadroz
Shadruz
Shaf Kheyl
Shaftal
Shagana
Shaghanah
Shaghowlay
Shah ‘Alam Kalay
Shah Khowzi
Shah Towri
Shahabuk
Shahbidak
Shahgol Kheyl
Shahkuh
Shahmansur
Shahmir-e Falezwan
Shahmozdi
Shahnaz¸ar
Shahqadam
Shahr-e Bala-ye Khavat
Shahr-e Ghazni
Shahr-e Pa’in-e Khavat
Shahrza’ideh
Shahrzaydah
Shakarez
Shakarin
Shakariz
Shakh-Abul’fat
Shakh-Akhmeda
Shakh-Alam-Kalay
Shakhbedak
Shakhgul’kheyl’
Shakhin
Shakhkadam
Shakhkhodzha
Shakhkhozi
Shakhkokh
Shakhlay
Shakhri-Balayi-Khavat
Shakhri-Kukhna-Va-Balakhisar
Shakhri-Payni-Khavat
Shakhrzayda
Shakhtori
Shakhtu
Shakhzada
Shaki Kheyl
Shalez
Shalgar
Shali Kheyl
Shaliz
Shalizara
Shalizarah
Shamali Chambaran
Shamali Garay
Shamali Gudali
Shamali Qas
Shamali Qash
Shamali-Abdul’kala
Shamali-Isokheyl’
Shamali-Kash
Shamali-Lilizi
Shamali-Nakheyl’
Shamali-Naudekh
Shamali-Navekhune
Shamali-Taraki
Shamali-Yatimak
Shamardan
Shams od Din
Shamshay
Shanah Kheyl
Sharchashma
Sharcheshmeh
Sharifkalay
Sharki-Mudkheyl’
Sharki-Mur’yani
Sharqi Mul Kheyl
Sharqi Muryani
Shash’yaka
Shashburdzha
Shashgao
Shashgav
Shashik Kheyl
Shashikkheyl’
Shashnukhna
Shashyakah
Shaytaneh
Shchafkheyl’
Shefqal
Shekhalay
Shemolzi
Shemu Kheyl
Shemuk Kheyl
Shenkay
Shenya
Shenyah
Sherbuz
Sherdzhan
Sherdzhankala
Sherkala
Sherkhan
Sherzi
Shesh Borjeh
Shesh Gav
Shesh Kohneh
Shesh Yakah
Shesh Yaqeh
Sheshyekeh
Shest
Shew Qowl
Sheykh Chowghan
Sheykh-Khabib
Sheykha-Bar
Sheykha-Kala
Sheykhi Godale
Sheykhigudale
Sheykhjuy
Sheykhmukhammed-Kala
Sheykho Kala
Sheykhsub
Shibnahdeh
Shifkal’
Shimukkheyl’
Shimul’zi
Shir Boz
Shir Kala
Shir Qowl
Shirdag
Shirdagh
Shirghah
Shirjan Kala
Shirzi
Shishkukhna
Shist
Shivkul’
Shiwnadeh
Shlem Kheyl
Shlimkheyl’
Shnolag
Shnowlagh
Shoghleh
Shokowr Kalay
Shokuh
Shomali Abol Kala
Shomali Chambaran
Shomali Garay
Shomali Gowdali
Shomali Newe Khune
Shomali Nowdeh
Shomali Qash
Shomali Yatimak
Shonyeh
Shotan
Shughla
Shugla
Shukukh
Shun’ya
Siagak
Siagaran
Siah Baghalak
Siah Boteh
Siah Buteh
Siah Deh
Siah Kowtal
Siah Murchak
Siah Nalah
Siah Navor
Siah Petaw
Siah Qowl
Siah Reg
Siahbum-e Shoghleh
Siahdeh
Siahgel
Siahkekah
Siahrig
Siahzamin-e Nayqaleh
Siakh-Kotal’
Siakhbumi-Shugla
Siakhchob
Siakhdekh
Siakhgil’
Siakhkeka
Siakhkul’
Siakhmurchak
Siakhnala
Siakhreg
Siakhzamini-Naykala
Siaqash
Siasheghlan
Siatowp
Siatu
Siazamin
Sibikheyl’
Sidval
Sikhdeval’
Sikhkhingak
Sikhkicha
Sikhpay
Sikhpaya
Sikhtopa
Sindekh
Sindzhila
Singasi
Sku
Slema’ndzhi
Slemanji
Slemanza’i
Slemanzai
Slemazi
Sokah
Sokhta Jangal
Sokhtadzhangal’
Sokhtaqas
Sokhtaqash
Sokikhel
Sokuh
Soleman
Solemankhel
Soleyman Ji
Soltan Bagh
Soltanzay
Sorkh Deh
Sorkh Dival
Sorkhak Bum
Sorkhchak
Sorkhdeh
Sorkhkangak
Sorkhraneh
Sorkhtalah
Sormeh
Sowbah
Spendi-ye ‘Olya
Sperah
Spi Cešma
Spi Cheshmeh
Spichishma
Spiled
Spilid
Spin Pane
Spin Tak
Spina Khola
Spinagunday
Spinah Kholah
Spinakhula
Spindi-Ulia
Spinegunday
Spinpane
Spinragay
Star Chupan
Star Copan
Star-Chopan
Starkay
Suddikkala
Suddzhaakhmed
Sukhri
Sukhteh Jangal
Sukhteh Qash
Sukhteh Qowl
Sultanbag
Surkaikala
Surkay Kala
Surkhakbum
Surkhchak
Surkhdekh
Surkhdzhay
Surkhkangak
Surkhtala
Syašeghlan
Syabaghalak
Syagak
Syah Cob
Syah Kotal
Syah Murcak
Syah Petaw
Syahbota
Syahbume Šughla
Syahgel
Syahkeka
Syahnala
Syahqol
Syahzamine Nayqala
Syandi Soflá
Syaqaš
Syaqol
Syato
Syatop
Ta‘eb Kheyl
Tablah Khaneh
Tablakhana
Tadzh
Tahaneh
Taibkheyl’
Takhana
Takhumdzhoy
Takhumjoy
Takhumjuy
Takuduz
Tal’khak
Tala-begum
Talab-e Beygom
Talabe Begum
Talabi-Begum
Talasanah-ye Bala
Talasanah-ye Pa’in
Talasanaye Bala
Talasanaye Pa’in
Talasanayi-Pain
Talasanayn-Bala
Tale Maydan
Taleb-e Beygom
Taleh Beygom
Talkhak
Talkhani
Talna
Tamkul’
Tamqol
Tamqowl
Tangi Girowy Wardak
Tangigiroy-Vardak
Tapkus
Tapqus
Tarak-e Jonubi
Taraki Samali
Taraki-ye Shomali
Tareki
Tarnawah
Tat Kheyl
Tatkhel
Tatkheyl’
Tavus Kheyl
Tavuskheyl’
Taybum
Taylum
Taynah Sukhteh
Taynasokhta
Tel’ba
Telemaydan
Ter Nawah
Ternabeh
Ternawah
Tewah Godar
Tik Kala
Tinfir
Tirmukhammed
Tirnawah
Tisen
Tisin
Toghay
Tollab-e Beygom
Tomqol
Torabazkala
Toreki
Torghah
Torkala
Tormay
Tornichambar
Towghay
Towlah
Towrni Chambar
Towrni Chanbar
Tsakar
Tužna
Tuci
Tukmi
Tukrik
Tumkul’
Tumqul
Tur Kala
Turabaz Kala
Turga
Turlug
Turlugh
Turmay
Udmanay
Udzh
Ugday
Ughday
Uj
Ukulak
Ula Kheyl
Ulakhel
Ulama
Ulangak
Ulezar
Ulezar Qashi ‘Ali
Ulghu
Uligak
Ulizar
Ulumi-Lalakalay
Ulumi-Sufla
Ulumi-Ulia
Umarval’
Uriski
Usah
Ushmani-Ganichambar
Utapur
Uzbak
Uzbaki
Vag
Vakhabkala
Vakil’kheyl’
Vakilkheyl
Valakheyl’
Valeh Kheyl
Vali Dad
Validad
Vara-China
Vashnunay
Vaskhan
Vaziri
Vechakala
Versek
Vet
Vichtugay
Vudkal’
Vudzhar
Vul’yanak
Vulikay
Wašnunay
Wahab Kala
Wakilkhel
Wakilkheyl
Walehkhel
Walyah
Wara Cina
Warah Chinah
Warcaghu
Washnunay
Waskhan
Wec Tughay
Weca Kala
Wech Tughay
Wechah Kala
Wet
Woca Kala
Wochah Kala
Wojar
Wolangak
Wolikay
Wotah
Wudkal
Wulghan
Wulyanak
Yakub
Yalayarkheyl’
Yamen Kheyl
Yamenkhel
Yaminkheyl’
Yarak Kala
Yarakkala
Yarbi Kala
Yarbikalay
Yari Kheyl
Yarkikheyl’
Yasin Kheyl
Yasinkhel
Yasinkheyl’
Yekhši Kalan
Yekhši Khurd
Yekhshi Kalan
Yekhshi Khord
Yikhshi-Kalan
Yikhshi-Khurd
Yirgana
Za‘faran Kheyl
Zafarankheyl’
Zakar
Zakuri
Zakuzi
Zamirkheyl’
Zamzam Kala
Zanakhan
Zaneh Khan
Zangab
Zangau
Zangaw
Zara-Gerda
Zara-Shar
Zarah Gerdah
Zardad Qal‘eh
Zardad-Kala
Zardargin
Zardsang
Zareh Šar
Zargaran
Zarinkheyl’
Zarjuy
Zarrin
Zarrin Khel
Zarrin Kheyl
Zarsang
Zavadzh
Zavaran
Zelzela
Zelzelah
Zelzeleh
Zendeh Morad
Zerin Khel
Ziauddin-Kalay
Zil’zila
Ziwaj
Zowzi
Zur Khado